We zijn dit seizoen begonnen met te leren over de Bijbel. We keken naar de Bijbelboeken van het oude en nieuwe testament, wat voor soort Bijbelboeken er zijn en waar je bekende verhalen kunt vinden in die Bijbel. We bladerde veel door de Bijbel en lazen onze favoriete Bijbelverhalen aan elkaar voor. Dominee Wouter deed een quiz over de Bijbelboeken en zo hebben we veel geleerd.
Het onderwerp waar we nu mee bezig zijn is de kerk. Hoe ziet de kerk eruit en wat vind je allemaal in de kerk en waarom? Nadat we eerst onze kerk hebben bekeken zijn we op bezoek geweest in de Heilige Jacobuskerk in Cabauw. Hier kregen we een rondleiding die begon in het voorportaal van de kerk, waar het donker was. In de kerk brandde het licht. Zo gingen we met onze gids op naar het licht. Aan het einde van de rondleiding staken we een kaarsje aan en waren we een moment stil in de Mariakapel. Dankzij deze rondleiding weten wij nu wat een heilig afvoerputje is. Bent u nieuwsgierig geworden? Vraag het gerust aan één van de catechisanten.
Op woensdagavond 10 januari gaan we weer verder met de catechese. Zit je in groep 7 of 8 dan ben je van harte welkom om met ons mee te doen. We beginnen om 19.00 uur.

Groet, mede namens
ds. Wouter,
Henk en Lies Aantjes

Basiscatechese

Voor tieners uit de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven op woensdagavond van 19.00 – 19.45 uur. Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je welkom om mee te doen!

Wij gebruiken als lesmateriaal ‘Basics van JOP’ en volgen daarin de thema’s. Dat kan gaan over de kerk; wat vind je in en om de kerk, welke liturgische kleuren zien we in de kerk? Maar bijvoorbeeld ook de gebruiken bij het Avondmaal en waarom doen we dat, welke betekenis heeft het eigenlijk? We gebruiken hierbij ook vaak de Bijbel en maken de kinderen wegwijs in het gebruiken ervan.

Als afsluiting van het seizoen hebben we een uitje met de hele groep. De kinderen die in groep 8 zitten gaan dan door naar Rock Solid.