Collecte


4 november Collecte: Diaconie


7 november Collecte: Diaconie Dankstond. Noodhulp – Tsunami en aardbevingen Sulawesi (Indonesië)
Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1570 mensen het leven gekost. In de stad Palu, met zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang, toen de aardbeving plaatsvond. Een tsunami met een golf van 2 meter hoog raasde over het land. Lokale partners van Kerk in Actie verlenen eerste hulp. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen en te houden. Er is een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Vervoer van hulpmiddelen en communicatie blijken lastig. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen zijn beschadigd. De kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen. In andere delen van Indonesië komen kerken samen voor gebed en troost.
Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesië.


11 november Collecte: Diaconie vervolg Dankstond. Noodhulp – Tsunami en aardbevingen Sulawesi (Indonesië).


18 november Collecte: Diaconie Heilig Avondmaal – Bouwen aan vrede in Nigeria.
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Helpt u mee om christenen en moslims samen te laten optrekken om hun situatie te verbeteren en in actie te komen tegen terreur?


25 november Collecte: Diaconie


Beste gemeenteleden

In samenspraak met de diaconie hebben we besloten vanaf 1 januari a.s. de uitgangscollecte’s te gaan labellen. Nu staat er voor deze collecte altijd “onderhoud”. Dat willen wij nu meer gaan noemen. Het kan b.v. zijn: schilderwerk, verwarming etc. Een bijzonder project komt er nu aan.
Het orgel heeft groot onderhoud nodig. Ca. 5/6 jaar geleden heeft dat ook plaatsgevonden en toen is ook al geconstateerd dat waar we nu tegenaan lopen, moest gebeuren. Destijds is besloten om dat niet te doen (en was nog niet echt nodig) maar nu is dat wel het geval. De steminrichtingen van de gedekte pijpen moeten gerepareerd worden.
Het orgel blijft gedurende het werk gewoon bespeelbaar, alleen de in bewerking zijnde pijpen kunnen niet van zich laten horen.
Dat is de reden dat we de uitgangscollecte wat vaker aan het onderhoud van het orgel toedienen.
Ook met de privacyregeling zijn we weer een stap verder omdat we het belangrijk vinden dat de persoonsgegevens en privacy van onze leden gewaarborgd moet zijn. Daarom is er een privacyregeling gemaakt. Deze staat inmiddels op onze website en is binnenkort ook op de boekentafel te vinden. Momenteel zijn we ook bezig met een toestemmingsformulier persoonsgegevens, waarover later meer informatie volgt.

Met vriendelijke groeten, College van kerkrentmeesters