Collecte


Potgrondactie 2019

Ook dit jaar willen we als diaconie, samen met u, meehelpen aan de actie Plant een Bijbel van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). HVC wil christenen die in grote armoede leven of vervolgd worden om hun geloof een eigen bijbel geven. Voor hen is een eigen bijbel een bezit van onschatbare waarde. Ook ontvangt HVC een toenemende vraag om bijbels te verspreiden onder andersgelovigen, zoals moslims en hindoes. Helpt u dit mede mogelijk te maken?
Bij een bestelling van twee zakken potgrond geeft u al een bijbel, en plant u Gods woord in Pakistan, Iran, Nepal, India, Irak en Syrië.
Op de lectuurtafel liggen bestelformulieren. U kunt  uw bestelling doorgeven.

Van harte aanbevolen! De diaconie


20 januari Collecte: Diaconie Heilig Avondmaal – Miljoenen mensen getroffen door rampen
Miljoenen mensen verspreid over de wereld zijn direct getroffen door natuurgeweld. Orkanen in Midden-Amerika, overstromingen in Bangladesh en droogte door de klimaatveranderingen in Ethiopië, Kameroen en omliggende landen. Op al deze plekken van natuurgeweld met miljoenen slachtoffers zien we dat de lokale kerken in actie komen en delen wat ze hebben. De lokale kerken geven letterlijk hongerigen te eten, nemen vreemdelingen gastvrij op en helpen waar ze kunnen om de ergste nood te ledigen. Klimaatverandering treft vooral de arme bevolking in ontwikkelingslanden. Door orkanen, overstromingen en langdurige droogtes mislukken hun oogsten en sterft hun vee. Preventie helpt, noodhulp blijft nodig. Het aantal klimaatgerelateerde rampen neemt toe. Dankzij waarschuwingssystemen en shelters neemt het aantal dodelijke slachtoffers bij natuurrampen af, maar het aantal mensen dat hun huis, oogst, winkeltje of vissersboot verliest, stijgt. Preventie helpt, maar noodhulp en wederopbouw blijft nodig. Uw gift  is daarom onmisbaar!


27 januari Collecte: Diaconie


Beste gemeenteleden

In samenspraak met de diaconie hebben we besloten vanaf 1 januari a.s. de uitgangscollecte’s te gaan labellen. Nu staat er voor deze collecte altijd “onderhoud”. Dat willen wij nu meer gaan noemen. Het kan b.v. zijn: schilderwerk, verwarming etc. Een bijzonder project komt er nu aan.
Het orgel heeft groot onderhoud nodig. Ca. 5/6 jaar geleden heeft dat ook plaatsgevonden en toen is ook al geconstateerd dat waar we nu tegenaan lopen, moest gebeuren. Destijds is besloten om dat niet te doen (en was nog niet echt nodig) maar nu is dat wel het geval. De steminrichtingen van de gedekte pijpen moeten gerepareerd worden.
Het orgel blijft gedurende het werk gewoon bespeelbaar, alleen de in bewerking zijnde pijpen kunnen niet van zich laten horen.
Dat is de reden dat we de uitgangscollecte wat vaker aan het onderhoud van het orgel toedienen.
Ook met de privacyregeling zijn we weer een stap verder omdat we het belangrijk vinden dat de persoonsgegevens en privacy van onze leden gewaarborgd moet zijn. Daarom is er een privacyregeling gemaakt. Deze staat inmiddels op onze website en is binnenkort ook op de boekentafel te vinden. Momenteel zijn we ook bezig met een toestemmingsformulier persoonsgegevens, waarover later meer informatie volgt.

Met vriendelijke groeten, College van kerkrentmeesters