Collecte

18 aug Collecte: Zending – Open Doors
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en: Ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En ze geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.


25 aug Collecte: PKN Catechese en Educatie – eigentijdse catechesematerialen
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.


15 sept collecte Diaconie H.A. – GZB; Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen
Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak, waardoor mensen ernstig ziek worden. De anglicaanse kerk voorziet gezinnen van extra voedsel en geeft moeders voorlichting over gezonde voeding, zodat zij leren zorgen voor hun gezinnen.


Beste gemeenteleden

In samenspraak met de diaconie hebben we besloten vanaf 1 januari a.s. de uitgangscollecte’s te gaan labellen. Nu staat er voor deze collecte altijd “onderhoud”. Dat willen wij nu meer gaan noemen. Het kan b.v. zijn: schilderwerk, verwarming etc. Een bijzonder project komt er nu aan.
Het orgel heeft groot onderhoud nodig. Ca. 5/6 jaar geleden heeft dat ook plaatsgevonden en toen is ook al geconstateerd dat waar we nu tegenaan lopen, moest gebeuren. Destijds is besloten om dat niet te doen (en was nog niet echt nodig) maar nu is dat wel het geval. De steminrichtingen van de gedekte pijpen moeten gerepareerd worden.
Het orgel blijft gedurende het werk gewoon bespeelbaar, alleen de in bewerking zijnde pijpen kunnen niet van zich laten horen.
Dat is de reden dat we de uitgangscollecte wat vaker aan het onderhoud van het orgel toedienen.
Ook met de privacyregeling zijn we weer een stap verder omdat we het belangrijk vinden dat de persoonsgegevens en privacy van onze leden gewaarborgd moet zijn. Daarom is er een privacyregeling gemaakt. Deze staat inmiddels op onze website en is binnenkort ook op de boekentafel te vinden. Momenteel zijn we ook bezig met een toestemmingsformulier persoonsgegevens, waarover later meer informatie volgt.

Met vriendelijke groeten, College van kerkrentmeesters