Collecte


Potgrondactie 2019

Ook dit jaar willen we als diaconie, samen met u, meehelpen aan de actie Plant een Bijbel van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). HVC wil christenen die in grote armoede leven of vervolgd worden om hun geloof een eigen bijbel geven. Voor hen is een eigen bijbel een bezit van onschatbare waarde. Ook ontvangt HVC een toenemende vraag om bijbels te verspreiden onder andersgelovigen, zoals moslims en hindoes. Helpt u dit mede mogelijk te maken?
Met de aanschaf van potgrond via deze actie, steunt u Bijbelverspreiding in onder meer Noord-Korea, China, Pakistan, India, Oeganda en Irak.
Voor 1 zak potgrond van 40 liter betaalt u € 4,50. Met de opbrengst van 2 zakken potgrond geeft u al een bijbel.
Afhalen kan op 16 maart tussen 10.00 en 12.00 uur achter de kerk. Uw bestelling kan eventueel voor € 2,50 ook thuisbezorgd worden.
Op de lectuurtafel liggen bestelformulieren. U kunt tot 23 februari uw bestelling doorgeven. 

Van harte aanbevolen! De diaconie


3 maart Collecte: Diaconie


In de 40dagentijd collecteren we voor de 40dagentijd-campagne van Kerk in Actie met als thema: Een nieuw begin. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. We willen ons inzetten om mensen nieuwe hoop en kracht te bieden en een nieuw begin te maken.


10 maart Collecte: KIA Zending – Kerk zijn in woord en daad, collecte 40dagentijd
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.


13 maart Collecte: Diaconie Bidstond – Verlaat de gevangenis…. en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

17 maart Collecte: Vervolg Diaconie Bidstond. Verlaat de gevangenis…. en dan?


24 maart Collecte: KIA 40dagentijd – Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!


31 maart Collecte: Keuze Evang.com – H.V.C. Hulp vervolgde Christenen, een organisatie die actief is in Nederland.


Spaardoosjes kindernevendienst

Op zondag 10 maart en zondag 17 maart (1e en 2e zondag 40dagentijd) krijgen de kinderen tijdens de kindernevendienst een spaardoosje mee. Ook zij doen mee met de 40dagentijd-campagne van Kerk in Actie: ‘Een nieuw begin”. Zij sparen voor kinderen in India. In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Help je mee om deze actie tot een succes te maken?

Het spaardoosje mag op Palmpasen (zondag 14 april) en 1e Paasdag (zondag 21 april) weer (gevuld) ingeleverd worden. Het doosje mag je in de mand doen, voor de tafel waar de dominee achter staat. Het mag ook ingeleverd worden bij de kindernevendienstleiding. We hopen dat iedereen enthousiast mee spaart!


Sobere maaltijd

Op DV woensdag 10 april organiseert de diaconie weer een sobere maaltijd, in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Een moment van bezinning en soberheid. En van ontmoeting met elkaar, want is een maaltijd daar niet bij uitstek de gelegenheid voor?

We willen om 18.30 uur aan tafel gaan, inloop vanaf 18.15 uur. Om te weten voor hoeveel personen we de tafel kunnen dekken vinden we het fijn als u/jij zich opgeeft vóór 6 april. Dat kan via de mail diaconie@brugkerklopik.nl of telefonisch bij Esther Bijman, tel. 0348-553465. De opbrengst van deze sobere maaltijd gaat naar een goed doel.


Beste gemeenteleden

In samenspraak met de diaconie hebben we besloten vanaf 1 januari a.s. de uitgangscollecte’s te gaan labellen. Nu staat er voor deze collecte altijd “onderhoud”. Dat willen wij nu meer gaan noemen. Het kan b.v. zijn: schilderwerk, verwarming etc. Een bijzonder project komt er nu aan.
Het orgel heeft groot onderhoud nodig. Ca. 5/6 jaar geleden heeft dat ook plaatsgevonden en toen is ook al geconstateerd dat waar we nu tegenaan lopen, moest gebeuren. Destijds is besloten om dat niet te doen (en was nog niet echt nodig) maar nu is dat wel het geval. De steminrichtingen van de gedekte pijpen moeten gerepareerd worden.
Het orgel blijft gedurende het werk gewoon bespeelbaar, alleen de in bewerking zijnde pijpen kunnen niet van zich laten horen.
Dat is de reden dat we de uitgangscollecte wat vaker aan het onderhoud van het orgel toedienen.
Ook met de privacyregeling zijn we weer een stap verder omdat we het belangrijk vinden dat de persoonsgegevens en privacy van onze leden gewaarborgd moet zijn. Daarom is er een privacyregeling gemaakt. Deze staat inmiddels op onze website en is binnenkort ook op de boekentafel te vinden. Momenteel zijn we ook bezig met een toestemmingsformulier persoonsgegevens, waarover later meer informatie volgt.

Met vriendelijke groeten, College van kerkrentmeesters