Collecte


16 september collecte: Diaconie Heilig Avondmaal – Bestaanszekerheid in een lastig klimaat, Oeganda.
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn.
De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 480 boerengezinnen om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering.

23 september collecte Werelddiaconaat GZB – Betaalbare gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe.
In Zimbabwe leven veel mensen onder de armoedegrens. Ze hebben geen geld voor medische hulp, als dit nodig is. Overheidsziekenhuizen in Zimbabwe wijzen deze mensen de deur. Maar dat is niet zo in het Morgenster en Gutu Ziekenhuis, twee ziekenhuizen van de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Je kunt mensen die ernstig ziek zijn, toch niet weigeren te helpen?! Voor patiënten die de kosten echt niet zelf kunnen betalen, is er een fonds opgericht, het zogenaamde poor people fund. Vanuit dit fonds zijn de afgelopen jaren al duizenden mensen geholpen en zijn levens gered.


30 september collecte: Diaconie