Commissies

 

Commissie Vorming en Toerusting

De Commissie Vorming en Toerusting organiseert in het winterseizoen verschillende activiteiten voor de gemeente. Hierbij kunt u denken aan cursussen, lezingen, boekbesprekingen, excursies etc. De commissie bedenkt ook het jaarthema en werkt dit verder uit, zodat het thema gedurende het jaar zichtbaar en actueel blijft.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie geeft door middel van speciale diensten gestalte aan de getuigenis. Doel van de commissie is om mensen uit de nabije omgeving te bereiken die niet of nauwelijks met het evangelie bekend zijn. Door het organiseren van andere diensten dan gebruikelijk in onze gemeente, zorgen zij voor verbreding en vernieuwing.

Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie is een jonge, enthousiaste commissie die doormiddel van jeugddiensten de jongeren binnen (en buiten) de kerk probeert aan te spreken. Met vijf jeugddiensten per jaar in één thema behandelen ze uiteenlopende thema’s, en proberen ze jongeren enthousiast maken om meer met het geloof bezig te zijn. De combinatie van prachtige muziek, goede sprekers, leuke bands, gezellige gesprekken en serieuze onderwerpen leidt elke keer weer tot fijne jeugddiensten.

Dit jaar is het thema “de schijf van vijf’. In de vijf diensten hebben we het over; vriendschap, vrede, vertrouwen, vergeving en vreugde. We hopen jullie te zien!

Zendingscommissie
De zendingscommissie organiseert activiteiten en zamelt geld in voor het zendingswerk. Bij de besteding van de giften wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de acties van Kerk in Actie. Ook worden er zendingskalenders verkocht. De zendingscommissie valt onder de diaconie.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert activiteiten om extra inkomsten voor onze gemeente te genereren. Een belangrijke activiteit is de jaarlijkse rommelmarkt op de eerste zaterdag van september. Met meer dan honderd vrijwilligers organiseert zij de grootste rommelmarkt van de Lopikerwaard. Van de opbrengst gaat een kwart naar een goed doel. Ook staat deze activiteitencommissie met een koffiekraam op de jaarlijkse braderie in Lopik.

Bloemencommissie
De bloemencommissie verzorgt voor iedere dienst een bloemstuk. Het bloemstuk wordt na afloop van de avonddienst bij een gemeentelid gebracht ter bemoediging, felicitatie of groet. Rondom bijzondere diensten wordt er een liturgische schikking gemaakt, waarvan de betekenis wordt toegelicht.

 

Missionair Team en Tentdagen

Het Missionair Team en de Tentdagen zijn interkerkelijke samenwerkingsverbanden met onze buurgemeenten. Gezamenlijk organiseren wij activiteiten/evenementen. Onze gemeente wil graag meedenken en meedoen met deze interkerkelijke activiteiten.

Commissies-GerKerkKoor

Kerkkoor
Het Kerkkoor bestaat uit een aantal leden van onze gemeente. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd en regelmatig treedt het koor op tijdens onze diensten. Vindt u het ook leuk om in een koor te zingen? Loop dan gerust eens binnen op donderdagavond tussen 20:00 tot 22:00 uur.