Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Diensten

Kindernevendienst

Zondag 3 maart vertellen we het slot van Esther. Het thema is dan: De rollen worden omgekeerd.

Zondag 10 maart is de 1e zondag van de veertigdagentijd en starten we met het project: GOD KIEST, GOD REDT…. KIES JIJ OOK?

We volgen Jezus en zijn discipelen op de weg naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen.

In ons dagelijkse leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het project staan we stil bij de belofte van een toekomst met God, die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuzes Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons leven.

De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf, maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.

Op de nieuwsbrief komt info over Bijbelgedeelte en dagthema.

Centraal in de verbeelding staat de rugzak symbool voor de reis.
Jezus heeft een grote last te dragen, wat verbeeld wordt in een grote trekkersrugzak. Voor alle kinderen is er een kleine rugzak.
Iedere week is die rugzak nodig en brengen de kinderen deze mee naar de kerk. Dan komt er iets bij of gaat er iets in.

Voor dit project hebben de kinderen stenen nodig. De maat komt niet zo nauwkeurig, zeg maar vuistgrote. Denk aan ca. 9 a 10 cm.
We hopen dat alle kinderen ca. 3 stenen mee brengen…. Een paar meer mag natuurlijk ook. Daar kan je een ander dan blij mee maken. Brengen jullie dit 10 of 17 maart mee? In de kindernevendienst ruimte kun je ze in een mand doen. Draag jij je steentje hieraan bij?

Namens de KND, Jeannette de Bruijn.