Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Diensten

Kindernevendienst

Zondag 4 november: Deze zondag geen verhaal van Elia maar psalm 145. Deze psalm prijst God om wat Hij geeft, om Zijn gul geopende hand. Dat sluit aan bij Dankdag. Danken voor het leven, eten en drinken, school, het werk van ouders en geboorte van een kind. Onze gebeden, woorden en liederen laten onze dank aan God zien. DANK U WEL!

Zondag 11 november weer een gedeelte uit 2 Koningen 4.
Elisa wekt een jongen uit de dood. Hij is vermoedelijk getroffen door een zonnesteek of een ander acuut gezondheidsprobleem dat zware hoofdpijn geeft.

Op zondag 18 november een niet zo bekende geschiedenis uit het leven van Elisa: het bittere gerecht (2 koningen 4:38-41). Er is hongersnood in Israël. Dan eten de profeten springkomkommers, die zij vinden. Deze zijn bitter en nog giftig ook. Door meel door het gerecht te strooien maakt Elisa het eetbaar.

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
We horen dan over Naäman. De grote Syrische generaal moet zijn hoofd buigen.
Hij moet baden in de vaak zo smalle en weinig schone Jordaan en erkennen dat de God van Israël de enige ware is (2 Koningen 5:1-17).

Namens het KNDteam, Jeannette de Bruijn