Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Diensten

Kindernevendienst

We hebben het deze dagen veel gehoord en waarschijnlijk ook gezegd: gelukkig nieuwjaar.
Maar wat voor betekenis geven we aan de woorden geluk en gelukkig.
Daar hebben we het over op zondag 6 januari op de kindernevendienst. Jezus vertelt wat geluk is en hoe Hij je gelukkig wil maken.

Zondag 13 januari zien we wat Jezus nog meer zegt in de Bergrede. Als je anderen helpt, vertel het dan niet aan iedereen, maar doe het in stilte. God ziet het wel en is er blij mee.

Zondag 20 januari en de volgende zondagen horen we elke week een gedeelte uit het boek Esther. We zien Gods trouw aan zijn volk. Maar ook moed om op te staan in situaties van onrecht. Esther en Mordechai zijn tot zegen voor hun volk.

We kijken nog even terug naar het mooie Kerstfeest met de kinderen op 23 december. Het thema was: Op zoek naar het Licht. Dat Licht geeft kracht en vreugde in het leven van jong en oud. Kinderen en leiding; jullie inzet was geweldig. Heel veel dank!

Iedereen van harte welkom.

Namens het KNDteam, Jeannette de Bruijn