Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Diensten

Kindernevendienst

Zondag 8 juli hebben we afscheid genomen van: Lotte Dijkstra, Jens Reisenweber, Yarno van Apeldoorn, Iris den Hoed en Joris van Dijk. Het was een mooi afscheid met foto’s en mooie woorden. Fijn dat jullie altijd zo trouw kwamen en graag meededen met allerlei activiteiten en in het bijzonder met de kerstmusicals. We zullen jullie missen. Een fijne tijd op de middelbare school en bij de Tienerkerk.

Deze zondag namen we ook afscheid van Jacqueline den Hoed en Hester Rijdes als leiding. Ruim 12,5 jaar waren jullie met veel enthousiasme leiding bij de KND. De meeste jaren ook samen bij dezelfde groep; eerst bij de jongste, toen bij de midden en de laatste jaren bij de oudste groep. Dank voor je inzet bij de wekelijkse KND, maar ook bij de projecten en speciale kinderdiensten. De laatste zondag voor de vakantie hebben we als team nog een gezellig teammoment gehad en voor elkaar gezongen het lied: De Here zegent jou. Yvet Boele gaf aan dat zij i.v.m. studie in Wageningen de keus heeft gemaakt niet meer mee te gaan bij de jongste groep. Heel veel succes met je studie en dank voor je gezellige aanwezigheid.

Heel blij zijn we dat enthousiaste mensen de lege en extra plekken willen invullen. Bij de jongste groep zijn dat Bas de Bruijn en Rendelina Schep. Bij de oudste groep Carin Aantjes en Ellen Hoogendoorn. Een fijne gezegende tijd bij de kinderen en in het team.

In de vakantietijd zijn we begonnen aan het boek Daniel en dat gaat in september door. Daniel en zijn vrienden zijn ver weg van huis, maar niet ver van God. Hun trouw aan en vertrouwen in God is groot. Wat een voorbeelden voor ons. Machthebbers volgen hun eigen dromen en denkbeelden. Het gaat om hun eigen eer en Daniel en zijn vrienden geven God de eer.

Zondag 9 september gaan we bouwen tijdens de scholendienst met het thema; Bouw je mee? We gaan aan de slag met het verhaal van Nehemia. Nehemia kan het niet aanzien dat de mensen hun huizen en de tempel in de verwoeste stad Jeruzalem weer opgebouwd hebben maar dat ze geen zin meer hebben om de muren en de poort op te bouwen. Het is niet veilig in Jeruzalem. De vijanden lopen in en uit! Nehemia maakt zich er zorgen over. Nehemia probeert de mensen weer enthousiast te krijgen om toch ook de muren en de poort van de stad weer op te bouwen en of dat lukt……..

Zondag 9 september om 9.30 uur van harte welkom!

Namens het KNDteam, Jeannette de Bruijn