Beste basisscholieren uit groep 7 en 8

Tijdens de basiscatechese zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het oude testament. We lazen de verhalen over het begin, de schepping, over het verbond dat God sloot met Noach en we gingen op reis met Abraham die door God werd geroepen. We leerden de stamvaders van Israël kennen, Abraham, Isaak en Jakob en kwamen zo uit bij Jozef de dromer. We leerden over de tien geboden en over het volk Israël dat zijn intrek neemt in het land Kanaän, het beloofde land. We sloten de eerste periode af met een Quiz.
In januari gaan we weer verder. De komende periode lezen we vooral in het nieuwe testament. Zo komen we meer te weten over het leven en werk van Jezus en wat dit betekent voor ons leven.
De basiscatechese is voor leerlingen uit groep 7 en 8. We komen bij elkaar op dinsdagavond van 19.00- 19.45 uur in vergaderzaal 1.

De eerste avond na de kerstvakantie is op 7 januari.

Tot dan, Lies Aantjes
basiscatechese@brugkerklopik.nl
tel. 0348-553966

Basiscatechese

Voor tieners uit de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven op woensdagavond van 19.00 – 19.45 uur. Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je welkom om mee te doen!

Wij gebruiken als lesmateriaal ‘Basics van JOP’ en volgen daarin de thema’s. Dat kan gaan over de kerk; wat vind je in en om de kerk, welke liturgische kleuren zien we in de kerk? Maar bijvoorbeeld ook de gebruiken bij het Avondmaal en waarom doen we dat, welke betekenis heeft het eigenlijk? We gebruiken hierbij ook vaak de Bijbel en maken de kinderen wegwijs in het gebruiken ervan.

Als afsluiting van het seizoen hebben we een uitje met de hele groep. De kinderen die in groep 8 zitten gaan dan door naar Rock Solid.