Basiscatechese

Bezoek basiscatechese 

Namens de kerkenraad mocht ik een avond bijwonen waar kinderen van groep 7 en 8 basiscatechese krijgen. Deze groep bestaat dit seizoen uit 5 kinderen.  Er zijn 2 mensen die deze catechese leiden. Bij de avond waar ik aanwezig ben geweest was de groep compleet. Ik werd gastvrij ontvangen en was naast gast ook gelijk deelnemer. Dat was spannend want mijn Bijbelkennis werd ook getest. Gelukkig kwam ik beslagen ten ijs en heb ik met plezier meegedaan. 
De leiding maakte van mijn bezoekje ook een leermoment, want er werd aan de kinderen gevraagd of zij al wisten wat een kerkenraad eigenlijk is? Wie deze mensen zijn en wat doen ze eigenlijk? Hele spontane, juiste en briljante antwoorden passeerden de revue. Ik mocht ook vertellen wat de kerkraadsleden buiten het zicht doen en dat deze mensen best gewoon zijn. In mijn geval ben ik moeder van 2 jonge tieners, echtgenote en werk ik. Dit naast mijn ambt van ouderling. 
Als laatste wil ik graag een oproep doen aan ouders van kinderen die in groep 7 of 8 zitten om de kans te grijpen dat jullie kinderen interactief bijbelonderwijs kunnen krijgen. Het is toch best een uitdaging om onze kinderen in deze tijd, waarin zoveel gebrokenheid en afleiding is, christelijk op te voeden en standvastig te blijven. Daarbij ook bijbelonderwijs te geven. Ik heb in ieder geval met bewondering gezien en gehoord hoe de leiding de kinderen met liefde en creativiteit de basiscatechese geven. 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Annet Eikendal


Basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool wordt basiscatechese gegeven op dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur. Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je welkom om mee te doen! Op de Nieuwsbrief vind je wanneer er basiscatechese is. We komen bij elkaar in vergaderzaal 1 van de Brugkerk.

 

Tot dan, Lies Aantjes
basiscatechese@brugkerklopik.nl
tel. 0348-553966

Basiscatechese

Voor tieners uit de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven op woensdagavond van 19.00 – 19.45 uur. Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je welkom om mee te doen!

Wij gebruiken als lesmateriaal ‘Basics van JOP’ en volgen daarin de thema’s. De thema’s gaan over God, Jezus, de Heilige Geest en over de christelijke feesten. Maar ook over de kerk, wie werken er in de kerk en wat zien we in de kerk? En waarom vieren we met elkaar avondmaal en worden kleine kinderen gedoopt? Ons uitgangspunt is hierbij de Bijbel. We lezen met elkaar in de Bijbel en leren zo de verschillende Bijbelboeken kennen.

Als afsluiting van het seizoen hebben we een uitje met de hele groep. We nemen dan afscheid van de kinderen uit groep 8. Zij gaan dan het volgende seizoen naar  Rock Solid. friends