Interne Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die binnen onze gemeente in aanraking komt met (seksueel) misbruik en/of schending van vertrouwen in pastorale of gezagsrelaties.

Onze interne vertrouwenspersoon:

  • is neutraal en onpartijdig;
  • gaat vertrouwelijk om met de verstrekte informatie;
  • geniet autonomie;
  • is gebonden aan het PKN Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.

De interne vertrouwenspersonen van de Brugkerk zijn:

De heer Erik van der Scheer
Lopikerweg Oost 74
3411 JH  Lopik
Tel: 06 – 25 18 11 50
E-mail: vertrouwenspersoon.erikvanderscheer@brugkerklopik.nl

Mevrouw Lidy Bijman-Lammers
Graafdijk 61
3411 JV  Lopik
Tel: 06 – 57 85 65 18
E-mail: vertrouwenspersoon.lidybijman@brugkerklopik.nl