Interne Vertrouwenspersoon

Veilige Kerk

Iedereen die bij ons in de brugkerk actief is, of op een andere manier betrokken, moet dat in een veilige omgeving kunnen doen.

Hoewel we ervan uitgaan dat iedereen op een juiste en respectvolle manier met elkaar omgaat, is dat in de praktijk helaas niet altijd zo.
Ongewenst gedrag, zoals discriminatie, bedreiging of (seksuele)intimidatie, seksueel misbruik, kunnen veel emoties en vragen oproepen.

Meestal kunnen deze vragen goed worden besproken met een predikant, de wijk- of jeugdouderling of iemand anders die betrokken is binnen onze kerk.
Soms is dit echter een te grote stap. In die situaties kunnen wij als vertrouwenspersonen benaderd worden. Verderop zullen we ons voorstellen, zodat u weet met wie u contact opneemt.
We bieden een luisterend oor en kijken samen welke begeleiding de juiste is.
Het is niet makkelijk om over deze onderwerpen in gesprek te gaan, maar we willen ze zeker niet uit de weg gaan. Je kunt in de kerk niet zuinig genoeg zijn op elkaar. Het gaat om de veiligheid van onze naaste en de goede naam van God.

Als Brugkerk hebben we daarom ook een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is ondertekend door alle ambtsdragers en door de leiding van het jeugdwerk. Bij de aanstelling van nieuwe ambtsdragers of leiders in het jeugdwerk zal deze gedragscode ook ondertekend moeten worden.

Brugkerk Protestantse gemeente Lopik

Gedragscode Brugkerk

Afspraken over de manier van omgaan met elkaar is belangrijk, omdat alle leden van onze kerk zich veilig moeten voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandeld.

Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de basis voor de gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken.

Gedragscode:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn (machts-)positie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik doe geen mededelingen aan derden over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er sprake is van acuut of dreigend (levens)gevaar en/of misdrijf. Als gevaar of schade kan worden voorkomen, doe ik er alles aan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.
 15. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.
 16. Ik bezoek geen sites en verspreid geen informatie die ingaan tegen deze gedragscode.
 17. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Vertrouwenspersonen:

Beste gemeenteleden,

Graag stel ik mezelf voor aan jullie als vertrouwenspersoon. Velen zullen mij van gezicht wel kennen maar wie ben ik nu eigenlijk?

Ik ben Erik van der Scheer, opgegroeid in Veessen aan de rand van de Veluwe.  In 1994 ben ik getrouwd met Janneke en in Lopik komen wonen. Vanaf die tijd ben ik lid van de Brugkerk. Samen  hebben we 4 kinderen nl. Maaike, Ruben, Lieke en Jelle. Na een aantal jaren in een adviesfunctie in de agrarische sector te hebben gewerkt, wonen en werken we sinds 2000 op ons melkveebedrijf aan de Lopikerweg Oost 74.

Na een aantal jaren binnen onze kerk actief te zijn geweest als lid van de jeugdraad, als diaken en als wijkouderling, ben ik sinds mei 2021 vertrouwenspersoon. Ik vind het belangrijk dat er in onze kerk aandacht is voor een veilig klimaat en wil daar graag aan bijdragen. Dus als je ergens tegen aan loopt  of ergens mee zit,  vragen hebt of gewoon je verhaal kwijt wil, neem dan contact op met Lidy of mij om mee te denken. Zo sta je er niet alleen voor.  Een veilige kerk maken we samen.

Hartelijke groeten,
Erik van der Scheer vertrouwenspersoon.erikvanderscheer@brugkerklopik.nl


Hallo, ik ben Lidy Bijman, getrouwd met Bas en samen hebben we 3 kinderen gekregen. Rik, Bram en Judith. We mogen ook opa en oma zijn van Melle en Rachel.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij stichting Chris en Voorkom als trainer.
Deze organisatie inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes door middel van het aanbieden van preventie- weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s. Ik vind het boeiend om met kinderen en jongeren in gesprek te zijn over wat hen bezig houdt.  Zij hebben mijn hart en ik wil er graag voor hen zijn.
Pastoraat is iets wat bij mij past en dat is de reden dat ik samen met een aantal andere gemotiveerde mensen uit onze gemeente deel mag uitmaken van ‘Jeugdspot’, het jeugdpastoraal team van de brugkerk.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen, fietsen en wandelen en werk ik ook graag in de tuin.
En ik besteed graag tijd aan mijn geloofsleven. Dat is de basis van waaruit ik al het andere in mijn leven vorm probeer te geven.
Je kunt me altijd aanspreken of bellen als je ergens mee zit of als je gewoon even met iemand in vertrouwen wilt praten.

Lidy Bijman vertrouwenspersoon.lidybijman@brugkerklopik.nl