Gebedsbijeenkomsten

Samen bidden en danken is fijn en waardevol. Daarom komen verschillende gebedsgroepen, thuis of in ons kerkgebouw, bijeen om samen te bidden en te danken. Meestal op een vast moment in de week, maar soms is er ook een bijzondere aanleiding om samen te komen.  In de ontmoetingsruimte van onze kerk staat een doos waarin u uw gebedspunten kunt achterlaten. Ook kunt u uw gebedspunten mailen naar gebedsgroep@brugkerklopik.nl. Lidy Bijman verzamelt de ingebrachte gebedspunten en zorgt ervoor dat deze in de gebeden worden meegenomen.

Er zijn twee vaste momenten waarop de gebedsgroepen in ons kerkgebouw bijeen komen.

  1. Om de week op zondagavond na de avonddienst. Voor exacte data zie nieuwsbrief.
  2. Iedere tweede maandag van de maand van 11:00 – 12:30 uur.