Gebedsbijeenkomsten

Iedere laatste dinsdag van de maand wordt er een gebedsbijeenkomst georganiseerd in de ontmoetingsruimte van de Brugkerk. Deze bijeenkomsten worden geleid door een wijkouderling en gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld. Tijdens de gebedsbijeenkomst neemt het gebed een belangrijke plaats in, maar er wordt ook gezongen, uit de Bijbel gelezen en een korte overdenking gehouden. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de gebedsdiensten aanwezig te zijn. Hardop meebidden mag, maar hoeft niet. De gebedsbijeenkomsten worden live uitgezonden, zodat u deze ook thuis kunt meebeleven.

Wanneer u gebedspunten heeft, kunt u deze mailen naar gebedsgroep@brugkerklopik.nl, inleveren in de hiervoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte of doorgeven aan uw wijkouderling.