Gemeente Groei Groepen (GGG)

Binnen onze gemeente zijn meerdere Gemeente Groei Groepen actief. Om de week komen de groepen – ongeveer acht personen per groep –  in een huiselijke sfeer bij elkaar om samen te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Bijeenkomsten met lezen uit de bijbel, bidden en danken, lofprijzen, zingen, studeren maar vooral ook met elkaar in gesprek gaan. Er wordt gebruik gemaakt van studies die zijn uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Klik hier en bekijk de GGG folder van het Evangelisch Werkverband


 

GemeenteGroeiGroepen

Het thema voor het komende seizoen is:  ‘Dit is Mijn Lichaam‘ 

De kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving. 

Wij zullen in de komende periode als GGG stil staan bij de heilzame werking van de geloofsgemeenschap op ons leven. Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam gemaakt. We zijn leden van één gezin. Je bent niet alleen. Juist door de GGG kun je dat intens beleven. Daarom is bezinning en praktiseren van geloofsgemeenschap heilzaam voor je ziel en voor je functioneren in kerk en samenleving.

Dit is Mijn lichaam: verbondenheid tegenover verdeeldheid.  Door Zijn Geest is er een diepe verbondenheid ondanks alle verschillen. We zijn met elkaar verbonden door Hem in liefde. Dat doorbreekt denken waarbij mensen tegenover elkaar komen staan.

Dit is Mijn Lichaam: de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het Lichaam. In een lichaam heeft alles elkaar nodig. Zo mogen wij elkaar dienen in het lichaam van Christus. Ieder met zijn unieke persoonlijkheid, passie en gave. Dat waarderen van elkaar en ook ervaren in de GGG en de plaatselijke geloofsgemeenschap is telkens een uitdaging en een verrijking voor je leven.

Dit is Mijn Lichaam: de werken van Jezus doen in deze wereld. Als lichaam van Christus mogen wij Zijn werken voortzetten. Wij zijn Zijn handen en voeten. Wij zijn Zijn mond, wij mogen Zijn oren zijn. Wij mogen samen de gaven van de Geest laten functioneren tot heil van Christus. Zo vertegenwoordigen wij als lichaam van Christus Hem hier op aarde, opdat het Vaderhart van God door ons heen steeds meer openbaar mag worden.

Hoe kan ik mij opgeven:

Op de zondagen 1 en 8 september liggen er intekenlijsten op de lectuurtafel. Hier kan je op het formulier van de desbetreffende  avond of morgen, dat je wilt deelnemen, jouw gegevens invullen.

Er is een GemeenteGroeiGroep op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en op maandagmorgen. De GemeenteGroeiGroep van maandagavond komt éénmaal per maand bij elkaar, in plaats van iedere twee weken en op woensdagavond is er ook nog de GemeenteGroeiGroep speciaal voor de jongere mensen (jongvolwassenen en ouders van jonge gezinnen).

Ook is het mogelijk in te schrijven via de website van de Brugkerk Lopik onder Gemeente GroeiGroepen. (deze pagina)

Inschrijving voor deelname aan de GemeenteGroeiGroepen sluit dus op zondag 8 september. Daarna worden de boekjes voor de deelnemers besteld. Als er geen contact met je wordt opgenomen mag je er van uitgaan, dat je op de door jouw ingevulde voorkeuravond wordt ingedeeld.

Eerste gezamenlijke bijeenkomst op woensdagavond 25 september.

Dit jaar starten wij weer als GemeenteGroeiGroepen met een gezamenlijke bijeenkomst op woensdagavond 25 september in de ontmoetingsruimte van de kerk. Inloop vanaf 19.45 u. en aanvang 20.00 u.

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deelname aan een GemeenteGroeiGroep is voor deze avond van harte uitgenodigd. Je ontvangt deze avond het boekje en tevens wordt in overleg met de coördinator van de groeigroep de eerste avond en plaats vastgesteld dat de groeigroep weer bij elkaar komt. Het is dus wel belangrijk om er deze avond te zijn.

Ook zijn deze avond welkom gasten en ‘leden’ van andere geloofsgemeenschappen.

Wij hopen dat velen dit jaar weer mee zullen doen.

Namens de leiding van de GemeenteGroeiGroepen,
Bas, Berta en Cor


 

Aanmeld formulier GGG seizoen 2019-2020
* zijn verplichte velden.
Naam *

Adres *

Emailadres *

Geboortejaar *

Telefoonnummer *


Selecteer uw voorkeur GGG bijeenkomst. *

Selecteer uw alternatieve GGG bijeenkomst.