Gemeente Groei Groepen (GGG)

Binnen onze gemeente zijn meerdere Gemeente Groei Groepen actief. Om de week komen de groepen – ongeveer acht personen per groep –  in een huiselijke sfeer bij elkaar om samen te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Bijeenkomsten met lezen uit de bijbel, bidden en danken, lofprijzen, zingen, studeren maar vooral ook met elkaar in gesprek gaan. Er wordt gebruik gemaakt van studies die zijn uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Klik hier en bekijk de GGG folder van het Evangelisch Werkverband


 

Gemeente Groei Groepen

Het komend seizoen gaan wij weer starten met de Gemeente Groei Groepen. Wij willen dan weer doorgaan met het thema van vorig jaar : “Ontmoetingen met Jezus”

Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die Jezus ontmoet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. Hij roept je op om je leven aan Hem toe te wijden.

In dit gespreksmateriaal, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband, word je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden.

In het nieuwe seizoen willen wij uitgaan van de bestaande groepen, met zo mogelijk nog andere te vormen groepen.

De leden van de bestaande groepen worden benaderd door hun contactpersoon of ze wel of niet doorgaan, of dat zij zich eventueel bij een andere groep willen aansluiten. De contactpersonen geven deze gegevens aan ons door. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via ggg@brugkerklopik.nl  en wel voor 14 september. Hierbij aangeven op welke morgen of avond je wilt deelnemen. De bestaande groepen komen bij elkaar op maandagmiddag, maandagavond, woensdagavond, donderdagmorgen en donderdagavond. Ook is er een 20+ groep. Zij bepalen per keer, wanneer zij bij elkaar komen.

Lidy, Berta en Cor.