Ledenvergadering

Ieder voorjaar houdt onze gemeente een ledenvergadering. Hier wordt u door de kerkenraad geïnformeerd over het gevoerde beleid, de lopende zaken en de nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast kunt u uw mening geven over de geagendeerde onderwerpen. Soms wordt er een spreker uitgenodigd die een interessant onderwerp behandelt.