Over ons

Wij geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, in zijn Zoon Jezus Christus die stierf voor onze zonden en in de Heilige Geest die ons leven vernieuwt.

De Brugkerk is een open, gastvrije en veerkrachtige kerkelijke gemeente, waar iedereen zich thuis mag voelen en waar naar de medemens wordt omgezien. De Brugkerk wil gelovigen en mensen die nieuwsgierig zijn naar het geloof aanspreken en verder helpen in zijn of haar geloofsontwikkeling. De Brugkerk wil een dynamische, enthousiaste en actieve geloofsgemeenschap in de regio Lopik zijn en blijven.

De visie van onze gemeente ligt in het verlengde van de eerste gemeente zoals beschreven in het Bijbelboek Handelingen 2 vers 24 waar staat: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan de gebeden”.

Om onze missie en visie vorm en inhoud te geven, zorgen we ervoor dat er binnen de Brugkerk volop aandacht is voor:

  • Bijbel en gebed
  • Vieren
  • Leren
  • Pastoraat
  • Diaconaat
  • Getuige zijn

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 1.000 leden en is onderdeel van de Protestante Kerk Nederland.

 

[GKLlogo]Omdat wij als gemeente duidelijk herkenbaar willen zijn, maken wij sinds 2015 gebruik van een logo. Dit logo bestaat uit het kruisbeeld dat in onze kerkzaal hangt.

Het kruis symboliseert  de overwinning van Jezus op de dood. De blauwe kleur staat voor het water (met al haar symbolische betekenissen) en de hemel. De kleur geel  staat voor de zon. De zon straalt door het kruis en symboliseert de opstanding van Jezus Christus dwars door zijn lijden en sterven heen. De gele “druppels” symboliseren tranen, maar is ook een verwijzing naar pelgrims die met hun dankbaarheid, pijn, zorgen en verdriet onderweg zijn.


Op 26 augustus 2018 is de naam van onze kerk veranderd in “Brugkerk Lopik” en er is een nieuw logo ontworpen.
Het kruisbeeld hangt nog steeds in onze kerkzaal.

Iedere zondag komen wij als gemeente bij elkaar om samen de Heer te ontmoeten. De morgendienst is een echte gezinsdienst met een duidelijke verkondiging en een mooie  liturgie. Voor de kinderen is er crèche of kindernevendienst en voor de tieners is er om de week Tienerkerk. De avonddienst is vaak een leerdienst, zangdienst, evangelisatiedienst, jeugddienst of andere “bijzondere” dienst. Alle diensten worden online uitgezonden en u kunt de diensten ook later terugkijken.
Wij nodigen u van harte uit om onze diensten bij te wonen!

Iedere eerste zondag van de maand is er na de ochtenddienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

Door de week zijn er veel activiteiten tot opbouw en verdieping van ons geloof. Op deze site vindt u meer informatie over de diverse activiteiten.

Wilt u meer weten over onze gemeente, de diensten of de activiteiten? Neem dan gerust contact op met onze scriba, de heer Marc Dudink.
Dit kan per e-mail scriba@brugkerklopik.nl .

De Brugkerk is rolstoeltoegankelijk en voorzien van een invalidentoilet.