Over ons

Wij geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, in zijn Zoon Jezus Christus die stierf voor onze zonden en in de Heilige Geest die ons leven vernieuwt.

In alle bescheidenheid weten we ons leerling van Jezus Christus. Hem willen wij volgen en dienen. Wij willen er zijn voor elkaar en voor de mensen die de Heer op onze weg plaatst.

Voor een gezond en krachtig functioneren van onze gemeente baseren wij ons op vier pijlers. Deze vier pijlers vinden we al terug bij de eerste gemeente zoals beschreven in het bijbelboek Handelingen 2 vers 24 waar staat: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed”

Op basis van deze bijbeltekst is er binnen onze gemeente volop aandacht voor:

  • Verdieping in het geloof
  • Saamhorigheid als gemeente
  • Sacramenten
  • Gebed

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 1.000 leden en is onderdeel van Protestante Kerk Nederland.

 

[GKLlogo]Omdat wij als gemeente duidelijk herkenbaar willen zijn, maakten wij sinds 2015 gebruik van een logo.  Dit logo bestaat uit het kruisbeeld dat in onze kerkzaal hangt.

Het kruis symboliseert  de overwinning van Jezus op de dood. De blauwe kleur staat voor het water (met al haar symbolische betekenissen) en de hemel. De kleur geel  staat voor de zon. De zon straalt door het kruis en symboliseert de opstanding van Jezus Christus dwars door zijn lijden en sterven heen. De gele “druppels” symboliseren tranen, maar is ook een verwijzing naar pelgrims die met hun dankbaarheid, pijn, zorgen en verdriet onderweg zijn.


Sinds 26 augustus 2018 is de naam van onze kerk vananderd in “Brugkerk Lopik”. En er is een nieuw logo ontworpen.
Het kruisbeeld blijft in onze kerkzaal hangen.

Iedere zondag komen wij als gemeente bij elkaar om samen de Heer te ontmoeten. De morgendienst is een echte gezinsdienst met een duidelijke verkondiging en een mooie  liturgie. Voor de kinderen is er crèche of kindernevendienst en voor de tieners is er om de week Tienerkerk. De avonddienst is vaak een leerdienst, zangdienst, evangelisatiedienst, jeugddienst of andere “bijzondere” dienst. Onze diensten zijn via deze site live of achteraf te beluisteren.
Wij nodigen u van harte uit om onze diensten bij te wonen!

Iedere eerste zondag van de maand is er na de ochtenddienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.

Door de week zijn er veel activiteiten tot opbouw en verdieping van ons geloof. Op deze site vindt u meer informatie over de diverse activiteiten.

Wilt u meer weten over onze gemeente, de diensten of de activiteiten? Neem dan gerust contact op met onze scriba Mevr. W. Verhoef-de Rie.
Dit kan per e-mail scriba@brugkerklopik.nl .