Zustergemeente Kelementelke

Kelemengemeente-zustergemeente-kelementelke-08telke is sinds 14 december 2014 onze zustergemeente. Het dorp ligt in het Hongaarse deel van Roemenië en telt ongeveer duizend inwoners. Het contact houdt in dat we aan elkaar denken in de dienst, voor elkaar bidden, elkaar ontmoeten en waar nodig elkaar helpen. Zo worden er reizen georganiseerd om elkaar op te zoeken en elkaar beter te leren kennen. Hoewel financiële ondersteuning niet onze prioriteit heeft in ons contact, sparen wij door middel van collectes en inzamelingen wel om te helpen met het onderhoud van de kerk.


 

Kelementelke

Kerstgroet uit Kelementelke

Namens de gemeente hebben we een kerstgroet gestuurd naar Kelementelke en hierop hebben wij een groet van hen ontvangen:  

Dear friends from Brugkerk Lopik!

Thank you for the Christmas wishes for our Church members. It is always good to read good wishes.
I greet you by the verses from John 1,1-5:
“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.”
This is another Christmas, when we experience that the most important in our lives is Who are we carrying in our hearts. Mostly people are busy to prepare their houses, to put all kind of lights around the house, but the most important is if there is the Light in hearts. Blessed and happy are those who have Him as light in their hearts and homes.
Christmas is about the Love of our God. It is about God’s carrying. It is about how God shows the way by we can live in peace and harmony surrounded by his blessings, and the way we can arrive to Him. 
By His love we can love each other. By His care we can care of each other. By His light we can light up the lives around us. By His gift we are redeemed.
The Christmas is also about family, friends all those we are praying for, and thinking of. It is good to feel that you are thinking about us as we are thinking about you. 
Every Christmas we give and get gifts, postcards, good wishes from our beloved ones, people who care about us.
Our Lord also prepared a gift for us. A gift for you and me, for us, His Son, Jesus Christ.
It is a gift that you can feel it in your heart, you can live with it, you can keep it and you can share it. This Christmas we all can be a little bit angels, we can bring hope, faith, light, care and love to each other heart and home.
Thank you for sharing your faith, your love with us.
We and I wish you and to your family, friends, community a blessed Christmas and a blessed new year.
We carry you in our hearts, and also in our praying’s.

God bless you! Prettige Kerstdagen,
Greetings Attila Szekely

Samenvatting NL Kerstgroet uit Kelementelke

Lieve vrienden van de Brugkerk Lopik!
Bedankt voor de kerstwens voor onze gemeenteleden. Het is altijd fijn om goede wensen te ontvangen.
Ik groet jullie met de tekst van Johannes 1, vers 1-5
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Hij was met God in het begin. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” 
Mensen zijn druk met het versieren van hun huizen met lichtjes maar het belangrijkste is dat er Licht schijnt in de harten. Kerst gaat over de Liefde van God voor ons en voor elkaar. Door zijn liefde kunnen we elkaar liefhebben, Met zijn Licht kunnen we het leven van anderen verlichten. Door Zijn geschenk zijn wij bevrijd.
Elke kerst geven en ontvangen we cadeaus en kaarten, maar God heeft ook een cadeau aan ons gegeven: Zijn zoon. Een cadeau dat je voelt in je hart en voor jezelf kunt houden en kunt delen met anderen. Deze kerst kunnen we allen engelen zijn door het verspreiden van geloof, hoop en liefde.
Bedankt voor het delen van jullie geloof, hoop en liefde met ons.

Prettige Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar.
Groeten Attila Szekely


Kerstkaarten naar Kelementelke

De kerstkaarten vanuit Lopik zijn aangekomen en verspreid in Kelementelke. Uit Kelementelke zijn er ook mooie kerstkaarten ontvangen (waaronder een kaart die is opgenomen in de Nieuwsbrief van 19 december en in een bericht binnen de Brugkerk-app). Mooi om met kerst en nieuwjaar op deze manier verbonden en betrokken met elkaar te zijn. Het zijn zowel in Nederland als in Roemenië moeilijke tijden waarbij afstand houden de norm is, dit terwijl wij elkaar graag willen ontmoeten. Toch mogen we ons verbonden blijven voelen met elkaar door de geboorte van Jezus, onze Verlosser. Deze verbondenheid is afgelopen jaar onder meer ook zichtbaar geworden in de videoboodschap die ds. Attila heeft gestuurd naar Lopik met Pasen en de vele kraanvogels die zijn gevouwen tijdens de kraanvogelactie. In dit nieuwe jaar zal er ook weer gezocht worden naar mogelijkheden voor het onderhouden van contact. In de Pastopraat worden jullie hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


De kerstkaartenactie heeft een mooi resultaat opgeleverd! Rond de 100 kaarten zijn ingezameld en verstuurd naar Kelementelke. Op de kaarten zijn ook waxinelichtjes geplakt. Voor kerst zullen de kaarten inclusief de lichtjes worden uitgedeeld. Daarnaast is er met het transport incontinentiemateriaal naar Kelementelke gegaan.
Momenteel heeft het corona-virus wederom een grote impact op de samenleving van Kelementelke. Het verbindt om ook in deze tijden aan elkaar te blijven denken en voor elkaar te bidden. Het sturen van de kaarten en waxinelichtjes heeft deze verbondenheid tastbaar mogen maken. De waxinelichtjes die straks zullen branden, mogen verwijzen naar Jezus Die als het Licht in deze wereld is gekomen.
Van ds. Attila hebben wij bericht ontvangen waarin hij de situatie in Kelementelke beschrijft. Het zijn moeilijke tijden, maar ook nu sterkt en bemoedigt het vertrouwen in God.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Foto’s Kinderbijbelweek
Wij hebben een mooi bericht ontvangen van ds. Attila over de Kinderbijbelweek in Kelementelke. Er zijn foto’s toegevoegd  die een leuke indruk van deze week geven.

Groet van de Kelementelke-commissie

Ds. Attila’s bericht
We hopen dat jullie een mooie gemeente dag hebben gehad met elkaar. Het is mooi om zo met elkaar het 150 jarig bestaan te vieren en de band binnen de gemeente te versterken. Het is een goed moment om terug te kijken waar je vandaan komt en waar je nu staat.

Wij hebben geen speciale start van het nieuwe kerkelijke jaar maar gaan gewoon verder na de vakantie.

Aan het eind van de vakantie hebben we een mooie week gehad met de kinderen van onze gemeente. 5 dagen hebben we geleerd over de bijbelverhalen, spelletjes gedaan, gegeten en plezier gehad. Het was mooi om te zien dat de kinderen geïnteresseerd waren en de dagen aftelden tot de start van de bijbelweek.
Het thema van de bijbelweek was “keer om”, keer om en volg de route die God voor je heeft gepland. We hebben geleerd dat je soms makkelijk verdwaald of de verkeerde kant op gaat in het dagelijks leven, maar als je Gods aanwijzingen volgt kun je op het juiste pad blijven. Elke dag leerden we met een bijbelverhaal hoe we om kunnen keren en de weg naar God kunnen vinden.
Dit jaar hebben we de groep verdeeld in de oudere kinderen (jongeren) en jonge kinderen.
Met dank aan de donatie van de Brugkerk Lopik hebben we elke dag eten voor de kinderen verzorgd en op de laatste dag kreeg iedereen een klein cadeautje. Als verrassing voor de kinderen zijn we nog een dag in de dierentuin en speeltuin van Targu Mures geweest waar ze allemaal een ijsje kregen.

Nogmaals erg bedankt voor de gift waarmee we dit allemaal mogelijk konden maken voor de kinderen. Ik stuur wat foto’s mee van de bijbelweek zodat jullie deze ook kunnen zien.

Gods zegen voor de gemeente.
Groet,
Attila

Engelse vertaling
We hope you are also well too after this beautiful event you had. As you describe it, I am sure it was a nice celebration this 150th anniversary, which can make a community stronger. I think it is a perfect moment to look back -in the beginning, and to see where it is now. Nice to look back to see what was the plan, and how it is now, even if many many things changed around the world in this 150 years.

We don’t have a special start for the new Season, we just turn the page and continue.

Last week, as i planned it was a wonderful week for me and kids from our community. 5 days when we learned Bible stories, we played, we eat and we had joy. It was nice to see that children were interested in it, and was looking forward counting the days for the start.
The tema/center of this Bible week it was “Turn around”. Turn around and follow the route that God is showing. We learned that how easy is to get lost, or how easy is to go in a wrong direction in every day’s life, but following Gods instructions is possible to stay on the path.  So every day we learned by a new Bible story how to turn back to God. It was nice, and children liked it. This year I tried to do it in two groups, bigger children (youth), and little children.
By the donation of Brug Kerk Lopik, every day we bought food for children. On the last day everybody got a small present. The surprise for kids was another sunny day in the Targu Mures Zoo, and playground, where every children got an ice-cream too.
All I can say is thank you for the donation of Brug Kerk Lopik, that all this was possible in this way.

I will also attach some pictures about the Bible week.

God bless the community.
Greetings Attila

Klik op een foto voor een vergroting. Gebruik terug knop in uw browser om terug te gaan.  

Kerstactie in oktober voor Kelementelke
Ja u leest het goed! Het klinkt misschien nog ver weg, maar we willen al graag in oktober aan de slag gaan met een kerstactie voor Kelementelke. Waarom we al in oktober starten, zal verderop in dit bericht worden toegelicht. Kerst is het feest van de geboorte van Jezus, onze Verlosser! Miljoenen mensen over de hele wereld vieren dit feest: jong en oud, dichtbij en ver weg. Kerst is indirect ook een feest van verbroedering.
Tijdens kerst willen we ook graag onze verbondenheid met Kelementelke zichtbaar maken. Wij willen dit doen met een actie voor jong en oud.
Het plan is om kerstkaarten te sturen naar Kelementelke. Een grote of een kleine kaart, zelf in elkaar geknutseld of een mooie uit de winkel, het mag en kan allemaal. En er kan uiteraard een mooie (Engelse/Hongaarse) boodschap op worden gezet voor de inwoners uit Kelementelke.
Er zijn plannen om de kinderen te betrekken bij het contact met Kelementelke. Zij gaan op de kindernevendienst iets maken voor de Adventtijd. Ideeën hiervoor worden nog uitgewerkt. Ook dit gaat mee met het transport in november.
De kerstkaarten kunnen tot maandag 1 november worden ingeleverd in de brievenbus bij de kerk, in een doos op de boekentafel of bij de onderstaande adressen:
Familie Bootsma: Batuwseweg 19, Uitweg
Familie Van den Broek: Lopikerweg West 57A, Lopik
Familie Frericks: Jeroen Boschlaan 16, Lopik
Familie De With: Benedeneind NZ 380, Benschop

Maar waarom al zo vroeg in het najaar kerstkaarten schrijven? Het plan is om de kerstkaarten met een ander transport uit de regio mee te geven. Dit transport gaat al in november naar Roemenië, daarom willen we dus al vroeg aan de slag met de actie!
Wij hebben ook een mooi bericht ontvangen van ds. Attila over de Kinderbijbelweek in Kelementelke. Dit bericht delen wij graag met jullie. Op de website van de Brugkerk onder het kopje ‘Gemeente’ en vervolgens ‘Zustergemeente’ zijn foto’s te vinden van de Kinderbijbelweek. Deze foto’s geven een leuke indruk van de week.

Groet van de Kelementelke-commissie


Foto’s zustergemeente Kelementelke.