Zustergemeente Kelementelke

Kelemengemeente-zustergemeente-kelementelke-08telke is sinds 14 december 2014 onze zustergemeente. Het dorp ligt in het Hongaarse deel van Roemenië en telt ongeveer duizend inwoners. Het contact houdt in dat we aan elkaar denken in de dienst, voor elkaar bidden, elkaar ontmoeten en waar nodig elkaar helpen. Zo worden er reizen georganiseerd om elkaar op te zoeken en elkaar beter te leren kennen. Hoewel financiële ondersteuning niet onze prioriteit heeft in ons contact, sparen wij door middel van collectes en inzamelingen wel om te helpen met het onderhoud van de kerk.

 

Gemeentecontact formulieren met onze zustergemeente Kelementelke


 

Kelementelke

De Paaskaars die in onze kerk brandt, is ook (als klein model) naar Kelementelke gestuurd. De kaars mag een zichtbaar teken zijn van verbondenheid, geloof, hoop en liefde. Juist ook in een periode van onzekerheid en spanningen. De oorlog in Oekraïne heeft ook veel impact op Roemenië en Kelementelke. Er worden hulpacties opgericht voor Oekraïne, de prijzen stijgen flink en de ontwikkelingen in de oorlog worden nauw in de gaten gehouden. De oorlog leidt ook tot de vraag of de voorgenomen reis naar Kelementelke in september door kan gaan. Wij houden dit in de gaten en stemmen dit samen met Kelementelke en de geïnteresseerden in de reis af.
Onderstaand de Paasgroet die wij als gemeente vanuit Kelementelke ontvingen.

Groet van de Kelementelke-werkgroep

Lieve vrienden, broeders en zusters in Jezus Christus!
Hartelijk dank voor de Paaskaars en de paasgroet die we mochten ontvangen vanuit jullie gemeente.
Dit jaar is Pasen opnieuw anders. Niet met de restricties van vorig jaar maar vanwege andere verdrietige omstandigheden met de oorlog om ons heen. Wij zijn een buurland van Oekraïne en wat daar gebeurd heeft ook impact op ons dagelijks leven. Daar kan op veel plekken Pasen niet gevierd worden en dat maakt ons verdrietig.
Wij denken met Pasen aan de liefde van de Here Jezus, die is gestorven en Zijn leven gaf voor ons. Zijn opstanding geeft ons moed om problemen aan te kunnen en te gaan op de weg die hij ons voorging.
Op de Paasmorgen gingen Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus naar het graf waar Jezus was begraven. Onderweg vroegen zij zich af: Wie zal de zware grafsteen voor ons weghalen?
Maar toen zij aankwamen, zagen zij dat de steen al was weggerold. Het graf was open. Wij hebben allemaal vragen in ons hart en we kunnen moeite of problemen ervaren. We mogen weten dat God de kracht heeft om problemen in ons hart en in ons leven weg te rollen.
Jezus stond op uit de dood, Hij leeft! Als we dit weten en ervaren geeft het ons kracht om Hem te volgen.
Wij wensen alle gemeenteleden in Lopik een gezegend Paasfeest.

Hartelijke groeten, Ds. Attila Szekely en de gemeente uit Kelementelke


De gebeurtenissen volgen zich in snel tempo op in de wereld en Europa. Waar de coronapandemie meer en meer onder controle lijkt te komen, vindt er nu een oorlog in al haar heftigheid plaats. Een nieuwe crisis die ons allemaal bezighoudt. Dit geldt zeker ook voor onze zustergemeente in Kelementelke. Roemenië grenst aan Oekraïne. De oorlog in Oekraïne zorgt dan ook voor spanningen en onzekerheid over de toekomst. Oekraïne is zo’n 300 km verwijderd van Kelementelke. Ongeveer een vergelijkbare afstand tussen Lopik en Winterberg in Duitsland. Voor Kelementelke voelt de oorlog dus erg dichtbij. Juist in deze tijd denken we aan onze zustergemeente en voelen we ons verbonden. We bidden voor vrede en wijsheid.

NLB 416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


De afgelopen jaren zijn er mooie reizen geweest tussen Lopik en Kelementelke. Vele leden van beide gemeentes hebben elkaar hierbij ontmoet. Ook na de reizen blijft de verbondenheid vaak bestaan. Zo is er contact via Facebook, mail, app of videobellen. Dit zijn mooie manieren om op de hoogte blijven van elkaars situatie. Rond de kerst zijn er ook pakketten met geschenken gestuurd tussen gezinnen die elkaar tijdens de reizen hebben ontmoet.
Binnen de Kelementelke-werkgroep wordt ook weer nagedacht over nieuwe ideeën om ook dit jaar het contact te onderhouden. De eerste aanzet hiervoor werd weer besproken. En wie weet hoort een reis naar Kelementelke op termijn ook weer tot de mogelijkheden. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten. Houd de berichten in de Pastopraat dus goed in de gaten.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Bericht uit Kelementelke, maart

Regelmatig hebben wij als Kelementelke-werkgroep contact met ds. Attila en de kerkenraad van Kelementelke. Hierbij houden we elkaar op vele gebieden op de hoogte. Denk bijvoorbeeld aan het vieren van de kerkdiensten en een uitleg hoe de beroepingscommissie te werk gaat. Maar ook de dagelijkse dingen zoals de gevolgen van het coronavirus, de hoge energieprijzen en de situatie in de gezondheidszorg. Verder worden ideeën en initiatieven besproken over het contact tussen beide gemeentes.
Wij sturen onze berichten naar ds. Attila, maar ook naar de kerkenraad. In Kelementelke werkt een kerkenraad anders dan bij ons. In onze zustergemeente komt veel werk neer op de schouders van de dominee. De dominee is naast zijn eigen functie en werkzaamheden ook penningmeester, boekhouder, kerkrentmeester en verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in en rondom de kerk! Zoals u zult begrijpen is dit een (te) grote belasting voor een dominee. Daarom communiceren wij ook met de kerkenraad van Kelementelke. De ervaring is dat dit heeft geleid tot een kerkenraad die zich meer en meer betrokken is gaan voelen in het contact met Lopik. Hopelijk zal dit er ook aan bijdragen dat ds. Attila meer tijd en ruimte krijgt om zich te kunnen concentreren op zijn pastorale werk in de gemeente.

Onderstaand is de vertaalde reactie te lezen die is ontvangen van ds. Attila. Op sommige punten hebben we ter verduidelijking een stukje achtergrondinformatie toegevoegd (schuingedrukte tekst).

Beste mensen,

Met ons gaat het goed en we hopen dat het met jullie ook goed gaat.
We hebben een drukke periode achter ons met veel kerkdiensten en de administratie.
Als we terugkijken naar 2021 zagen en voelden we Gods liefde en genade in onze levens. We zijn dankbaar dat Hij ons door moeilijke momenten heeft geholpen en dat Hij ons bemoediging en kracht in geloof gaf.
We zijn dankbaar dat we een kerst konden vieren zoals we altijd gewend waren. We hebben in de kerk kerst gevierd met ouders en kinderen en we vierden het avondmaal in de kerk. Het was bijzonder om de geest van God in onze zielen te ervaren.
In Roemenië is de coronasituatie als voorheen. We hebben nog steeds beperkingen maar steeds meer mensen houden zich hier niet meer aan en doen de dingen die zij altijd deden.
We zijn blij dat de beroepingscommissie goed gaat. We wensen jullie wijsheid in het beroepingswerk. Het is niet makkelijk om de juiste persoon te vinden. In Nederland gaat dit heel anders dan in Roemenië. We hopen en bidden dat jullie de juiste persoon vinden om de gemeente te leiden.

Tijdens de communistische periode in Roemenië zijn veel persoonlijke eigendommen zoals gebouwen, gemeenschapshuizen en landerijen door de Roemeense overheid toegeëigend. Na de val van het communisme in 1989 kunnen de rechtmatige eigenaren een verzoek bij de Roemeense overheid indienen om de eigendommen terug te krijgen. Ds. Attila beschrijft hieronder hoe moeizaam en lastig dat gaat in Roemenië.

We hebben al een paar maal gesproken over het proces van het terugkrijgen van de kerkgebouwen die in de communistische periode toegeëigend zijn. Dit is een langdurig proces dat startte in de jaren 90 en nog steeds loopt. Zomaar een voorbeeld hoe zoiets verloopt. Alle documenten waren ergens in 2005 of eerder verstuurd. Lang voor ik in Kelementelke kwam.
Ik werd in 2015 door Boekarest gevraagd om alle documenten over de gebouwen opnieuw te sturen. Ik heb dit gedaan en we kregen in 2018 pas antwoord; 3 jaar later! Dit is dus een lange periode en we hopen dat het ooit gaat gebeuren dat we wat van ons is terug krijgen.

Wij zouden het leuk vinden om onder meer video’s en afbeeldingen met Kelementelke te kunnen delen. Onze vraag aan ds. Attila was of zij beschikken over apparatuur om de beelden aan een grote groep te kunnen laten zien.

De kerk heeft geen beamer of een groot scherm waar we iets kunnen presenteren. De kerk heeft ook geen gladde muur waar we een presentatie op kunnen laten zien.
Ik denk dat economische ontwikkelingen bij ons nog meer gevoeld worden dan in westerse landen. De Roemenen hadden het al moeilijk met de gasprijzen, elektriciteit en het kopen van medicijnen en de prijzen blijven stijgen. De salarissen in Roemenië zijn lager dan de salarissen in het westen. Mensen denken wel twee keer na voor ze een uitgave doen, Zelfs als het om voedsel of medicijnen gaat. Door de winter en de lage temperaturen in januari moesten wij geld opsparen om ons voor te bereiden op de gas- en energieprijzen. Het is niet nieuw. In Communistisch Roemenië 30 jaar terug hebben wij ervaren hoe het is om geen elektriciteit, verwarming of eten te hebben. Wij doen ons best in deze situatie en wij vertrouwen en hopen op God.

Eind vorig jaar is incontinentiemateriaal naar Kelementelke gestuurd. We hebben ook gevraagd hoeveel mensen incontinentiemateriaal nodig hebben.

 

Bedankt voor jullie gift! Ik kan zeggen dat wij erg blij waren met het incontinentiemateriaal. Er was veel vraag naar de volwassenluiers. Mensen gaven aan dat het erg nuttig was.
Ik kan jullie helaas niet vertellen hoeveel mensen incontinentiemateriaal nodig hebben. We hebben luiers uitgedeeld, zolang wij ze op voorraad hadden. We zouden willen dat het niet nodig was, maar wij weten nog niet wie er in de toekomst behoefte aan heeft.
Wij wensen jullie veel succes en zegen bij de zoektocht naar een nieuwe voorganger en wij wensen jullie gezondheid toe.

Groet, Attila


Contract tussen Brugkerk Lopik en Kelementelke Reformatus Egyhaz

Sinds 2014 is de Brugkerk Lopik verbonden aan zustergemeente Kelementelke Reformatus Egyhaz in Roemenië. Deze verbondenheid is bekrachtig door het tekenen van het onderstaande contract op 14 december van dat jaar. Binnen de relatie met Kelementelke mogen cultuur, lifestyle en gewoontes met elkaar worden gedeeld. Het contact is door de jaren heen gegroeid en heeft vele mooie ontmoetingen tot stand gebracht.

Bij het aangaan van de verbinding is gezamenlijk besloten om iedere vijf jaar het contact tussen de gemeentes te evalueren. Dit evaluatiemoment draagt eraan bij dat er een wederzijdse en blijvende inspanning wordt gevraagd in het contact. In het vijfde jaar van het contract bespreken beide gemeentes of ook voor de volgende vijf jaar een contract wordt aangegaan.

Kelementelke ligt in Transsylvanië. Dit gebied hoorde tot de Eerste Wereldoorlog bij Hongarije en is nadien bij Roemenië gekomen. De Hongaarse taal is voor de meeste inwoners in Kelementelke de moedertaal. De linkerkant van de pagina’s met tekst is dan ook in het Hongaars opgesteld.

Dankbaar zijn wij als Brugkerk voor de relatie die er mag zijn met onze zustergemeente. De verbondenheid met deze broeders en zusters in Christus, is een mooi en tastbaar teken van de wereldwijde kerk waar we lid van mogen zijn. De relatie mag de fysieke afstand van 2000 km overbruggen. Wij bidden dat we elkaar als Gods gemeenten mogen blijven opbouwen in geloof, hoop en liefde.

 


Klik op de afbeelding om het contract
te openen in een nieuw venster


 

Foto’s zustergemeente Kelementelke.