Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Kindernevendienst:

Alle groepen 😊 Kerstproject – 1e adventszondag: ‘Het gaat goedkomen!’

Dat is het thema van het kerstproject 2022. Voor in de kerkzaal zien we een mooie kleurrijke ster. De stervorm heeft vijf stukken die los kunnen. Vijf weken lang gaan we het over Gods liefde hebben, wat we in verschillende thema’s gaan behandelen. De ster laat zien dat we op heel veel manieren kunnen kijken, luisteren en leren van Gods liefde. Die liefde geeft kleur aan ons leven. Sommige vlakken lijken dichterbij dan andere. En zo is het ook met de gebeurtenissen, er zijn mooie momenten, maar ook moeilijke momenten. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder.

Deze zondag gaat het over: Lucas 1: 5-25: ‘Schrikken van Gods liefde’


Op de KND luisteren we in de maand oktober naar verhalen uit Lucas 14, 15, 16 en 17. Jezus vertelde verhalen over Zijn Vader, zodat de mensen toen en wij nu Hem leren kennen. Jezus vertelt daarbij ook meer over zichzelf, onder meer waarom Hij naar de aarde is gekomen. Met elkaar zoeken we naar de betekenis van deze verhalen.
Op 2 november is het dankdag. Vorig jaar was het idee ontstaan om de zondag daarvoor als gezin en als gemeenteleden bij de ouderen en zieken van onze gemeente op bezoek te gaan. Helaas kon dat niet doorgaan i.v.m. COVID-19. Het jaarthema: ‘Aan tafel’ sluit aan bij deze actie. Zondag 30 oktober willen we dit uitvoeren. ‘Aan tafel voor koffie/thee en limonade’. De ontmoeting tussen jong en oud en alle leeftijden daartussen staat hierbij centraal. Gezinnen kunnen zich opgeven om op die zondag na de morgendienst op bezoek te gaan.
De KND-leiding koppelt je aan een adres. Het is leuk om dan lekkers (zelf gebakken), bloemetje, bonbons o.i.d. mee te nemen. Gemeenteleden die geen jonge kinderen hebben kunnen hier ook actief aan mee doen. Het zal hartverwarmend zijn als we zo op ca. 90 adressen aan tafel schuiven voor koffie/ thee of limonade.

We rekenen op uw en jouw medewerking!
Opgeven aub voor 20 oktober via de mail: Kindernevendienst@brugkerklopik.nl of een appje 06-52536678.

Namens het KND-team, Jeannette de Bruijn


Beste ouders,
Met het KND-team proberen we er te zijn voor de kinderen en met hen iets te delen van de liefde van God, wat geloven is en wie Jezus voor hen wil zijn. Ook in de vakantietijd maken we tijd om dat te doen.
We zijn op zoek naar betrokken ouders die bij de oudste groep met creativiteit, plezier en liefde hier aan mee willen doen één keer in de 4 à 5 weken.
Bij de doop beloven we als ouders en gemeente dat we willen helpen de kinderen te vertellen van Gods liefde. Dat kan op veel manieren. De Kindernevendienst kan daarbij een onderdeel zijn. Help je mee? Je kunt vrijblijvend contact opnemen of in overleg een keer mee gaan.
Carolina Verwaal sluit zich aan bij het Catecheseteam en stopt als leiding bij de Kindernevendienst. Carolina dank voor al je inzet en veel succes bij de Basiscatechese.

Het KND-team wenst u/jou een mooie en fijne vakantietijd.

Welkom, welkom, welkom iedereen.
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen.
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent.
Doe gezellig mee als je het liedje kent.

Namens het KND-team,
Jeannette de Bruijn


Voor de kinderen:

Er is een superleuk online kinderprogramma beschikbaar gesteld door Matthijs Vlaardingerbroek. Bij de verhalen biedt Matthijs verschillende video’s aan, waaronder een video met een goocheltruc en een poppenvideo.
Je kunt de kinderprogramma’s de komende weken vinden op https://www.dehenkieshow.nl/