Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Kindernevendienst:

In de 40-dagentijd volgen we het project: “God opent voorgoed de toekomst”.
De 1e plaat zien we al. Zondag 26 februari was het thema “Slaaf zijn”. Het lijkt een doodlopende weg maar op 5 maart is er een mooi bericht. Mozes is geboren en de vraag is: is er toekomst voor hem? En is er toekomst voor het volk Israël?
De verhalen zijn uit Exodus en op de Pyramide voor in de kerkzaal komt steeds een nieuwe plaat.
Zondag   5 maart: Slaaf wordt prins (Exodus 2:1-10)
Zondag 12 maart: Aangewezen door God (Exodus 3:1-4:17)
Zondag 19 maart: Farao buigt niet voor God (Exodus 7-10)
Zondag 26 maart: Zonder God is er geen leven (Exodus 11)

Iedere keer is er hoop op een nieuwe toekomst. Met de kinderen gaan we met deze verhalen naar Pasen.
En elke week is er Kindernevendienst voor alle groepen. We kijken er naar uit je te zien.

Namens het KND-team, Jeannette de Bruijn


Beste ouders,
Met het KND-team proberen we er te zijn voor de kinderen en met hen iets te delen van de liefde van God, wat geloven is en wie Jezus voor hen wil zijn. Ook in de vakantietijd maken we tijd om dat te doen.
We zijn op zoek naar betrokken ouders die bij de oudste groep met creativiteit, plezier en liefde hier aan mee willen doen één keer in de 4 à 5 weken.
Bij de doop beloven we als ouders en gemeente dat we willen helpen de kinderen te vertellen van Gods liefde. Dat kan op veel manieren. De Kindernevendienst kan daarbij een onderdeel zijn. Help je mee? Je kunt vrijblijvend contact opnemen of in overleg een keer mee gaan.
Carolina Verwaal sluit zich aan bij het Catecheseteam en stopt als leiding bij de Kindernevendienst. Carolina dank voor al je inzet en veel succes bij de Basiscatechese.

Het KND-team wenst u/jou een mooie en fijne vakantietijd.

Welkom, welkom, welkom iedereen.
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen.
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent.
Doe gezellig mee als je het liedje kent.

Namens het KND-team,
Jeannette de Bruijn


Voor de kinderen:

Er is een superleuk online kinderprogramma beschikbaar gesteld door Matthijs Vlaardingerbroek. Bij de verhalen biedt Matthijs verschillende video’s aan, waaronder een video met een goocheltruc en een poppenvideo.
Je kunt de kinderprogramma’s de komende weken vinden op https://www.dehenkieshow.nl/