Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.


40 dagentijd

 

Kindernevendienst:

Wat een pech voor jullie! We kunnen niet verder werken aan het project en de mooie werkjes met hout, spijkers en katoen. Jullie waren al een heel eind gekomen met heel mooie resultaten. Alles ligt nu in de KND-kast. We gaan weer verder als we weer naar de kerk mogen. Voor deze zondag is er bij het project ‘KEN JE MIJ’, een korte versie van het verhaal:

‘Hoe kijk je naar Mij?’ – Matt. 27:33-44
Nadat Jezus door Pilatus was overgegeven aan de woedende mensen, kreeg Hij een doornenkroon en werd Hij meegenomen naar Golgotha. Daar werd Jezus – die niets verkeerds had gedaan – aan een houten kruis gehangen. Hij had veel pijn en verdriet. En terwijl Hij daar hing kwamen er allerlei mensen voorbij. Ze schudden hun hoofd en lachten Hem uit. Sommigen zeiden: ‘Als je echt Gods Zoon bent, laat het dan maar zien en kom van dat kruis af.’
Wat denk je, had Jezus zelf van dat kruis af kunnen komen? Jazeker! Maar Hij deed het niet. Hij wist wat het plan van God, zijn Vader, is. Jezus zou lijden en sterven aan het kruis en daarmee de straf voor de zonde van alle mensen dragen. Daarom hield Hij de pijn en de spot vol. Hij verdraagt alles. Uit liefde. Hij houdt van ons tot in de dood toe.

Deze keer geen verwerkingsblad, maar een aantal ideeën die je thuis kunt doen:
– Luister naar het lied: ‘Waarom’ van Elly en Rikkert via: https://www.youtube.com/watch?v=n0EqhSrnclI en / of: ‘Samen op weg naar Pasen’ Projectlied 2014 via: https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
Praat er met elkaar over, of bedenk voor elkaar een vraag over de woorden van het lied.
Speel het lied nog een keer af en probeer mee te zingen.
– Op Pinterest staan veel voorbeelden voor het tekenen, kleuren, knutselen van een kruis. Kies er één die je mooi vindt en waar je de materialen voor hebt.
– Maak een kijktafel met het gezin. Laat ieder iets, één of twee dingen, bedenken dat bij de verhalen van de veertigdagentijd en het sterven van Jezus past. Leg of zet het neer  op een mooi plekje in de kamer. Bijvoorbeeld  een flesje olie, schaaltje water, kruisje, mos en ander groen (voor de tuin van Gethsémané) enz. Je kunt dan iedere dag een gezinslid laten vertellen welk verhaal gelezen of verteld kan worden en wat het voorwerp ermee te maken heeft.

Bedenk en zoek ook iets voor Pasen. Dit kun je er dan op Paasmorgen bij zetten.
Veel succes en foto’s zijn altijd welkom! jeannettedebruijn@hotmail.com / 06-5253 6678.

Namens het KNDteam, Jeannette de Bruijn


Voor de kinderen:

Er is een superleuk online kinderprogramma beschikbaar gesteld door Matthijs Vlaardingerbroek. Het gaat over het verhaal van Abram. Bij het verhaal biedt Matthijs verschillende video’s aan, waaronder een video met een goocheltruc, een poppenvideo en veel meer… Je kunt de kinderprogramma’s de komende weken vinden op de homepage van Creatief Kinderwerk: https://creatiefkinderwerk.nl/ideeen/1414-online-kinderprogramma-1-god-roept-abram