Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.


Zondag 26 januari zijn we begonnen met de verhalen uit het boek Ezra.

Ezra 1-3:7.
We horen over de terugkomst van de Joden uit Babel. Het land was veroverd en de Joden waren meegenomen. Maar hun gebed is verhoord en ze mogen terug naar hun eigen land.

Zondag 2 februari, Ezra 3-4.
De teruggekeerde Joden zijn blij. Vol goede moed beginnen ze met de herbouw van de tempel. Maar daar is veel tegenwerking.

Zondag 9 februari, Ezra 5-6.
Ondanks alle tegenwerking moet het doel om de tempel te herbouwen blijven. God zorgt er zelf voor dat het gaat lukken.

Zondag 16 februari, is er scholendienst en geen KND.

Zondag 23 februari, Ezra 7-10.
De tempel is af; er wordt gebeden en er worden offers gebracht. En dan gaat Ezra het volk vertellen over Gods wetten en regels.

Namens het KNDteam, Jeannette de Bruijn