Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Kindernevendienst
40 dagentijd

Alle groepen 😊 Veertigdagen project ‘Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen’

 Pasen – ‘Petrus ziet dat het graf leeg is’ (Johannes 20: 1 – 10)
Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is. Ze rennen meteen naar het graf. Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was. De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die naar het lege graf van Jezus rent. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die het lege graf van Jezus in gaat en de doeken ziet liggen.

Bijbelteksten Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament:

  • Zondag 1: Jij bent Petrus, de rots (Matteüs 16:13-23)
  • Zondag 2: Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? (Johannes  13:1-15)
  • Zondag 3: Ik zal U nooit in de steek laten! (Matteüs 26:26-35)
  • Zondag 4: Petrus, je slaapt! (Marcus 14:32-41)
  • Zondag 5: Petrus, doe je zwaard weg (Matteüs 26:46-56)
  • Zondag 6: Ik ken die man niet! (Matteüs 26:57-75)
  • Zondag 7: Petrus ziet dat het graf leeg is (Johannes 20:1-10)

Voor het moment in de kerk is er een zevenluik. Elke zondag van de veertigdagentijd zien we een andere scène waarin Petrus –  Met vallen en opstaan – Jezus volgt. In de kerk is dit zevenluik in het echt te zien..

Leiding KND


Beste ouders,
Met het KND-team proberen we er te zijn voor de kinderen en met hen iets te delen van de liefde van God, wat geloven is en wie Jezus voor hen wil zijn. Ook in de vakantietijd maken we tijd om dat te doen.
We zijn op zoek naar betrokken ouders die bij de oudste groep met creativiteit, plezier en liefde hier aan mee willen doen één keer in de 4 à 5 weken.
Bij de doop beloven we als ouders en gemeente dat we willen helpen de kinderen te vertellen van Gods liefde. Dat kan op veel manieren. De Kindernevendienst kan daarbij een onderdeel zijn. Help je mee? Je kunt vrijblijvend contact opnemen of in overleg een keer mee gaan.
Carolina Verwaal sluit zich aan bij het Catecheseteam en stopt als leiding bij de Kindernevendienst. Carolina dank voor al je inzet en veel succes bij de Basiscatechese.

Het KND-team wenst u/jou een mooie en fijne vakantietijd.

Welkom, welkom, welkom iedereen.
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen.
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent.
Doe gezellig mee als je het liedje kent.

Namens het KND-team,
Jeannette de Bruijn


Voor de kinderen:

Er is een superleuk online kinderprogramma beschikbaar gesteld door Matthijs Vlaardingerbroek. Bij de verhalen biedt Matthijs verschillende video’s aan, waaronder een video met een goocheltruc en een poppenvideo.
Je kunt de kinderprogramma’s de komende weken vinden op https://www.dehenkieshow.nl/