Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau verzorgt de administratie van onze gemeente en valt onder het college van kerkrentmeesters. De financiële  administratie wordt verzorgd door de mevrouw Annemieke Aantjes, bereikbaar via e-mail penningmeester@brugkerklopik.nl of telefonisch op (06) 525 06 524. De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw Wilma Verhoef, bereikbaar via e-mail  leden@brugkerklopik.nl of telefonisch (030) 6889701.

Giften
Wanneer u ons wilt steunen met een gift, kunt u uw gift overmaken naar één van onderstaande rekeningnummers.
NL89 RABO 0373 7482 80​ (Diaconie)
NL97 RABO 0373 7478 45 (Kerk algemeen)
NL27 RABO 0373 7483 29 (Actie Kerkbalans)
NL55 RABO 0373 7483 10 (Collectebonnen)

Actie kerkbalans
Wij doen mee aan de landelijke actie Kerkbalans van Protestante Kerk Nederland. Ieder lid vanaf 18 jaar ontvangt in januari automatisch bericht hierover.

Ledenadministratie
Voor de ledenadministratie maken wij gebruik van LRP (Landelijke Leden Registratie van de Protestante Kerk Nederland). Wilt u bij verhuizing (zowel binnen als buitend de gemeente), gezinsuitbreiding, overlijden van een gezinslid of ander wijzigingen in de gezinsomstandigheden dit doorgeven aan de ledenadministratie; mevrouw Wilma Verhoef, bereikbaar via e-mail leden@brugkerklopik.nl of telefonisch (030) 6889701.

Onkosten declaratie

Download en bewaar het onderstaande Excel formulier naar uw PC, vul deze in en print ‘m uit.
Of download het PDF formulier naar uw PC, print ‘m uit en vul deze in.
U kunt het formulier in de brievenbus van het kerkelijk buro in de kerk deponeren.