Predikant

Wat betekent het om te geloven in Jezus Christus? Dat is de vraag die mij drijft, persoonlijk en in mijn werk als predikant.

Als predikant van de Brugkerk ben ik betrokken bij momenten waar mensenlevens en de wereld van God en geloof elkaar raken. Het heeft te maken met drukke kerkdiensten en rustige gesprekken, het gaat over bijzondere momenten in iemands leven en ook over het gewone leven van alledag. Vreugde en verdriet, hoop en aarzeling, het heeft allemaal een plek. En ik ben ervan overtuigd dat in die verbinding tussen God en mensen altijd vreugde, hoop en liefde te ontdekken is. Daarom kregen de boeken over Jezus ook de naam evangelie: goed nieuws.

Sinds november 2022 ben ik werkzaam in de Brugkerk en wonen wij in het mooie Lopik. Ik ben getrouwd met Esther en we hebben drie kinderen: Sophie, Salomé en Pepijn.

Vanuit het open graf schijnt het paaslicht over de hele wereld. Ieder gelovige wordt daar weer op een andere manier door geraakt. Hieronder staan een aantal teksten en gedachten die mijn geloof kleuren.

Is everything sad going to come untrue? What’s happened to the world?
Is al het verdriet nu niet langer waar? Wat is er gebeurd met de wereld?
J.R.R. Tolkien – The Lord of the Rings

Deze woorden zijn een prachtige weergave van de christelijke hoop dat alles nieuw zal worden. En die woorden klinken in een wereld waarin veel verdriet is. Je kunt je soms maar nauwelijks voorstellen dat het anders kan zijn. Dit citaat komt uit het einde van het grote werk ‘In de ban van de ring’, nadat de ring vernietigd is. In de grootse en mythische verhalen van Tolkien klinkt het evangelie op een heel eigen manier door: heel anders dan de verhalen uit de Bijbel en tegelijk zo dichtbij en herkenbaar.

Daaruit mogen we de conclusie trekken dat de geest van de mens om zo te zeggen een werkplaats is waarin voortdurend afgodsbeelden gemaakt worden.
Johannes Calvijn – Institutie – 1.11.8

Deze oude gereformeerde woorden van Calvijn zijn belangrijk voor mij. Ze zeggen dat je altijd kritisch moet blijven naar jezelf en naar je geloof. God spreekt over radicale liefde, in een ontmaskerende eerlijkheid. De verleiding is altijd groot dat we dat beeld van God wat aanpassen naar een versie die onszelf beter uitkomt: minder confronterend, maar ook minder liefdevol. De waarheid van God is bevrijdend en daardoor ook weleens ongemakkelijk. En dan blijkt dat het grootste struikelblok in ons geloof wij zelf zijn.

De laatste beweging, de paradoxale beweging van het geloof, kan ik niet maken, al was het mijn plicht of wat dan ook en al zou ik het nog zo graag willen.
Søren Kierkegaard – Vrees en Beven – Voorlopige ontboezeming

Geloven is het meest moeilijke wat er bestaat. Dat punt komt telkens terug in het werk van de Deense schrijver Kierkegaard. Geloven is je eigen vertrouwde zekerheden loslaten en een sprong wagen. Het is alles loslaten in het vertrouwen dat je alles krijgt, zoals Abraham dat deed (over hem gaat het boek ‘Vrees en Beven’). Dat is een stap die een mens alleen zelf kan maken. Dwang of plicht of idealen brengen je niet bij het geloof.

Daar waar de hele christelijke waarheid zich op één punt concentreert, ontstaat telkens een belofte.
Oepke Noordmans – Herschepping – Het dogma

Het geloof is altijd hetzelfde en toch ook elke keer weer anders. Noordmans schreef dit boekje als handleiding voor het houden van een christelijke toespraak, wat zij preken zouden noemen. Een goede preek is precies het goede woord op het goede moment: het éne dat nu gezegd moet worden. Het is daardoor elke keer anders, geconcentreerd op één punt. En juist daarin blijkt de eenheid: op ieder punt ontstaat een belofte, want de eenheid ligt in God.


Het adres van de familie Van Maanen:
Jeroen Boschlaan 24
3411 VG Lopik
Email: predikant@brugkerklopik.nl