Predikant Ds. Wouter Schraven

Met groot verdriet en uiterst dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze geliefde dominee

Wouter Marius Schraven

 

Ds. Wouter was de afgelopen acht jaar onze geliefde herder. Hij zorgde voor verbinding in onze gemeente. Hij was een voorbeeld voor ons allen in het omzien naar elkaar. Wij zijn dankbaar voor zijn liefdevolle inzet in onze gemeente.
In gebed staan we om zijn vrouw Gerjanne en de kinderen heen in deze moeilijke tijd.

Lopik, 4 december 2020
Namens de Brugkerk in Lopik 
Jan Spier, voorzitter
Wilma Verhoef-de Rie, scriba