Predikant

Beste gemeenteleden van onze Brugkerk,
Op zondag 6 november om 14:30 uur zal ds. Helmert-Jan van Maanen bevestigd worden als nieuwe predikant van de Brugkerk. We nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen.
De bevestiging wordt geleid door ds. G. Labooy en aansluitend vindt de intrede van ds. Van Maanen plaats. De dienst is live te volgen via de website van de kerk: www.brugkerklopik.nl
Tijdens de dienst is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar oppas aanwezig.
Na de dienst is er gelegenheid om ds. Helmert-Jan en zijn vrouw Esther persoonlijk te begroeten.

We kijken ernaar uit dat we weer een nieuwe predikant in ons midden mogen hebben.

Het nieuwe adres van de familie Van Maanen:
Jeroen Boschlaan 24
3411 VG Lopik
Email: predikant@brugkerklopik.nl

Met vriendelijke groeten namens de kerkenraad,
Jan Spier, voorzitter
Wilma Verhoef, scriba


Ds. H.J. van Maanen (1986) uit Ijsselmuiden heeft het beroep van de Brugkerk aangenomen.
Tijdens de intrededienst op zondag 6 november a.s. zal Ds. van Maanen als predikant aan de Brugkerk verbonden worden.