Commissies

 

Commissie Vorming en Toerusting

Doel: Het vormen en toerusten van gemeenteleden ter verdieping van het geloof en het bevorderen van het samen gemeente-zijn door ontmoetingen te organiseren.

  • Verzorgt een gevarieerd aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de pluriformiteit binnen onze gemeente.
  • Jaarlijks bekijkt de commissie of het jaarthema van de PKN verwerkt kan worden in het aanbod.
  • De toerusting van de gemeente gebeurt, zo nodig, in samenwerking met de predikant of een externe “deskundige”.
  • De activiteiten hebben een open karakter en zijn toegankelijk voor gemeenteleden en voor mensen van buiten onze gemeente.
  • Het programma bestaat o.a. uit filmavonden, boekbesprekingen, uitstapjes naar kerken of musea, kloosterbezoek, meditatieve wandelingen.

Bij vragen kunt u ons mailen op commissievormingentoerusting@brugkerklopik.nl.

 

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie geeft door middel van speciale diensten gestalte aan de getuigenis. Doel van de commissie is om mensen uit de nabije omgeving te bereiken die niet of nauwelijks met het evangelie bekend zijn. Door het organiseren van andere diensten dan gebruikelijk in onze gemeente, zorgen zij voor verbreding en vernieuwing.

Zendingscommissie
De zendingscommissie organiseert activiteiten en zamelt geld in voor het zendingswerk. Bij de besteding van de giften wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de acties van Kerk in Actie. Ook worden er zendingskalenders verkocht. De zendingscommissie valt onder de diaconie.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert activiteiten om extra inkomsten voor onze gemeente te genereren.
Een belangrijke activiteit is de jaarlijkse rommelmarkt op de eerste zaterdag van september.
Met meer dan honderd vrijwilligers organiseert zij de grootste rommelmarkt van de Lopikerwaard.
Van de opbrengst gaat een kwart naar een goed doel. Ook staan we  met een koffiekraam, zelfgebakken appeltaart/cake en pannenkoeken op de jaarlijkse braderie in Lopik. We organiseren in het voorjaar een gezellige bingo in de ontmoetingsruimte van onze kerk.
Voor vragen stuurt u een mail naar  activiteitencommissie@brugkerklopik.nl

Bloementeam

Het bloemstuk wat iedere zondag in de kerk staat, wordt verzorgd door het bloementeam.
Na afloop van de avonddienst wordt het bloemstuk bij een gemeentelid gebracht ter bemoediging, felicitatie of groet.
De bestemming van het bloemstuk wordt bepaald door de contactpersoon van de bezoekmedewerkers en de predikant.
En wordt wekelijks vermeld op de nieuwsbrief.

Rondom bijzondere diensten wordt er een symbolische bloemschikking gemaakt.
Waarvan de betekenis in de ochtenddienst wordt toegelicht.

Contactpersoon van het bloementeam is Agnes Bootsma, email bloementeam@brugkerklopik.nl .

Missionair Team en Tentdagen

Het Missionair Team en de Tentdagen zijn interkerkelijke samenwerkingsverbanden met onze buurgemeenten. Gezamenlijk organiseren wij activiteiten en evenementen. 

Commissies-GerKerkKoor

Brugkerkkoor

Het Brugkerkkoor bestaat zowel uit leden van de Brugkerk als uit leden van andere gemeenten. We bestaan inmiddels ruim 50 jaar. Iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur zijn er repetities onder leiding van Lorena Zander. Optredens worden verzorgd in onder andere het Sint Antonius Ziekenhuis, De Schutse en de Brugkerk.
Kom gerust eens binnenlopen om te luisteren of mee te zingen. Misschien is het Brugkerkkoor ook iets voor u of jou.
Je bent van harte welkom.


 


SchuldHulpMaatje

Neem NU contact op met SchuldHulpMaatje Lopikerwaard
Je hebt dan iemand nodig die met je meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt. Een “maatje”, dat niet begint over
“eigen schuld, dikke bult”, maar geduldig luistert als jij over jouw zorgen praat. Zo’n “maatje” vind je bij onze stichting.
Wij zijn gediplomeerde vrijwilligers, die jou graag een helpende hand willen bieden.

Wij willen ook helpen als er nog geen schulden zijn, maar er wel schulden dreigen te ontstaan.

Ieder mens verdient een nieuwe kans
Stichting BOL (Budget Ondersteuning Lopikerwaard) helpt mensen bij schulden door hen te koppelen aan een “schuldhulpmaatje”. Dit zijn gekwalificeerde vrijwilligers, die ondersteunen met budgettering, planning en het
geven van adviezen. Wij zijn een zelfstandig onderdeel van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
SchuldHulpMaatje Lopikerwaard
Stichting (BOL) Budget Ondersteuning Lopikerwaard
Aanmelden kan via deze website of via de telefoon: 06-43989211