Commissies

 

Commissie Vorming en Toerusting

Doel : Het vormen en toerusten van gemeenteleden ter verdieping van de geloofsbeleving en het bevorderen van het gemeente-zijn door ontmoeting.

Taak:

  • Het verzorgen van een gevarieerd aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten voor gemeenteleden, rekening houdend met de pluriformiteit binnen de gemeente.
  • Jaarlijks bekijkt de commissie of het Jaarthema van de PKN verwerkt kan worden in het aanbod.
  • De toerusting van de gemeente gebeurt in samenwerking met de predikant of een “deskundige” van buiten.
  • De activiteiten hebben een open karakter, zijn toegankelijk voor gemeenteleden en voor mensen van buiten de gemeente.
  • Het aanbod van het programma bestaat o.a. uit filmavonden, boekbesprekingen, uitstapjes naar kerken of musea , kloosterbezoek , meditatieve wandelingen.
  • De Gemeente Groei Groepen functioneren onafhankelijk van de commissie.

 

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie geeft door middel van speciale diensten gestalte aan de getuigenis. Doel van de commissie is om mensen uit de nabije omgeving te bereiken die niet of nauwelijks met het evangelie bekend zijn. Door het organiseren van andere diensten dan gebruikelijk in onze gemeente, zorgen zij voor verbreding en vernieuwing.

Zendingscommissie
De zendingscommissie organiseert activiteiten en zamelt geld in voor het zendingswerk. Bij de besteding van de giften wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de acties van Kerk in Actie. Ook worden er zendingskalenders verkocht. De zendingscommissie valt onder de diaconie.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert activiteiten om extra inkomsten voor onze gemeente te genereren. Een belangrijke activiteit is de jaarlijkse rommelmarkt op de eerste zaterdag van september. Met meer dan honderd vrijwilligers organiseert zij de grootste rommelmarkt van de Lopikerwaard. Van de opbrengst gaat een kwart naar een goed doel. Ook staat deze activiteitencommissie met een koffiekraam op de jaarlijkse braderie in Lopik.

Bloemencommissie
De bloemencommissie verzorgt voor iedere dienst een bloemstuk. Het bloemstuk wordt na afloop van de avonddienst bij een gemeentelid gebracht ter bemoediging, felicitatie of groet. Rondom bijzondere diensten wordt er een liturgische schikking gemaakt, waarvan de betekenis wordt toegelicht.

 

Missionair Team en Tentdagen

Het Missionair Team en de Tentdagen zijn interkerkelijke samenwerkingsverbanden met onze buurgemeenten. Gezamenlijk organiseren wij activiteiten/evenementen. Onze gemeente wil graag meedenken en meedoen met deze interkerkelijke activiteiten.

Commissies-GerKerkKoor

Brugkerkkoor

Het Brugkerkkoor bestaat zowel uit leden uit onze kerkelijke gemeente als uit andere gemeenten. We bestaan inmiddels ruim 50 jaar. Iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur is er repetitieavond onder leiding van Lorena Zander. Optredens worden verzorgd in o.a. het Sint Antonius Ziekenhuis, de Schutse en de Brugkerk.
U/Jij mag gerust eens binnenlopen om te beluisteren of zingen in het Brugkerkkoor iets voor u/jou is. Immers, een maal zingen is twee maal bidden.
Wilt u/jij iets weten dan kan u contact opnemen met de secretaris.
U/Jij bent van harte welkom.

Hartelijke groet,
Bep (secretaris)


 


SchuldHulpMaatje

Neem NU contact op met SchuldHulpMaatje Lopikerwaard
Je hebt dan iemand nodig die met je meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt. Een “maatje”, dat niet begint over
“eigen schuld, dikke bult”, maar geduldig luistert als jij over jouw zorgen praat. Zo’n “maatje” vind je bij onze stichting.
Wij zijn gediplomeerde vrijwilligers, die jou graag een helpende hand willen bieden.

Wij willen ook helpen als er nog geen schulden zijn, maar er wel schulden dreigen te ontstaan.

Ieder mens verdient een nieuwe kans
Stichting BOL (Budget Ondersteuning Lopikerwaard) helpt mensen bij schulden door hen te koppelen aan een “schuldhulpmaatje”. Dit zijn gekwalificeerde vrijwilligers, die ondersteunen met budgettering, planning en het
geven van adviezen. Wij zijn een zelfstandig onderdeel van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
SchuldHulpMaatje Lopikerwaard
Stichting (BOL) Budget Ondersteuning Lopikerwaard
Aanmelden kan via deze website of via de telefoon: 06-43989211