Rommelmarkt

Jaarlijks organiseert de activiteitencommissie een grote rommelmarkt op het parkeerterrein van onze kerk. De opbrengst gaat voor 25% naar een goed doel en het andere deel wordt besteed binnen onze gemeente. Natuurlijk zijn de opbrengsten belangrijk voor onze gemeente, maar  de saamhorigheid en de geweldige inzet van veel leden rondom dit evenement is minstens zo waardevol. Ook enthousiast geworden…, bezoek onze rommelmarkt op de eerste zaterdag van september of geef u op als vrijwilliger.

 

Rommelmarkt 2021

Joepie!!! Goed nieuws!! De Rommelmarkt op zaterdag 4 september 2021 gaat door!
In het afgelopen jaar was de schuur op zaterdagen open om leuke spullen te kopen. De opbrengst hiervan is € 8.250,00.

Alle mooie en bruikbare spullen zijn inmiddels allemaal ingepakt om 4 september verkocht te worden. Heeft u spullen die een tweede eigenaar kunnen gebruiken, breng het schoon en netjes in de container. Grotere spullen kunnen op afspraak worden opgehaald door onze vaste ophalers.

Op zaterdag 4 september a.s. zullen wij zorgen dat er voldoende afstand gehouden kan worden op het gehele terrein. Zonder vrijwilligers kan de Rommelmarkt niet doorgaan. Wilt u graag meehelpen en bent u nog niet door ons benaderd, dan kan er contact opgenomen worden met een commissielid of mail naar: activiteitencommissie@brugkerklopik.nl.

Voor alle overige vragen kunt u ook mailen naar bovenstaand adres.


Goed doel Rommelmarkt:

Net als andere jaren kiezen we altijd een goed doel uit waar een deel (25%) van de opbrengst heen gaat. U kunt een goed doel aandragen en na de Rommelmarkt zullen wij tijdens onze evaluatievergadering een keuze maken. In Pastopraat van oktober brengen wij u dan op de hoogte.

Vriendelijke groeten, namens de hele Activiteitencommissie, Jolanda van Vliet. Foto: Anja van Holstein