“Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan de gebeden”.
Hand. 2 : 24

 

De Brugkerk is een open, gastvrije en veerkrachtige kerkelijke gemeente waar iedereen zich thuis mag voelen en waar naar de medemens wordt omgezien.
De Brugkerk wil gelovigen en mensen die nieuwsgierig zijn naar het geloof aanspreken en verder helpen in zijn of haar geloofsontwikkeling.
Vanuit deze visie en missie zijn we op zoek naar een:

Bruggenbouwer die onze predikant wil worden.
(m/v 1,0 fte)

Iemand die:

 • Vanuit een persoonlijk en levend geloof geïnspireerd is en ons kan inspireren om samen gemeente van Christus te zijn.
 • Het vermogen heeft verbindend te zijn en de pluriformiteit binnen onze gemeente een uitdaging vindt.
 • Een toegankelijk, betrokken en bewogen persoon is, die jong en oud aanspreekt en midden in de gemeente wil staan.
 • Tenminste vier jaar ervaring heeft in het ambt als predikant (m/v) binnen één gemeente.


Eredienst
:
Iemand die:

 • De Bijbel uitlegt en de vertaling daarvan naar het dagelijks leven kan maken.
 • Open staat voor eigentijdse vorm en taalgebruik, met respect voor de liturgische aspecten en traditie.
 • Aandacht heeft voor het veelzijdige karakter van de gemeente.


Pastoraat
:
Iemand die:

 • Zich kan inleven in jeugd/jongeren en (jonge) gezinnen en hen weet te binden aan de gemeente.
 • Aandacht heeft voor alle leeftijdsgroepen in onze gemeente en daar proactief vorm aan geeft.
 • Kwaliteiten in mensen ziet en in staat is jongeren en ouderen te verbinden.
 • Empathisch is.


Organisatie en beleid
:
Iemand die:

 • Geestelijke leiding aan de gemeente geeft en tegelijkertijd visionair en realist is.
 • Teamgeest bezit en in staat is in teamverband te werken.
 • Het vermogen bezit tot zelfreflectie.
 • Communicatief vaardig is.


Vorming en toerusting
:
Iemand die:

 • Stimuleert en bijdraagt aan geloofsontwikkeling en -overdracht.
 • Verdieping geeft in de bronnen van geloof en de betekenis hiervan in ons dagelijks leven.


Diaconaat en missionair
:
Iemand die:

 • Betrokken is bij het diaconale- en missionaire werk van de kerk in onze plaatselijke samenleving en wereldwijd.
 • Open staat voor oecumene.


Wat hebben wij te bieden
:

 • Een dynamische, enthousiaste en actieve geloofsgemeenschap met 965 leden.
 • Een gemeente waar veel vrijwilligers actief zijn.
 • Een gemeente met een diversiteit aan activiteiten, gespreks- en werkgroepen.
 • Een gemeente waarin aandacht en aanbod is voor de jeugd/ jongeren.
 • Een gemeente met ruimte voor een breed scala aan kerkdiensten, zowel traditioneel als vernieuwend.
 • Een gemeente die zich kenmerkt door enthousiaste zang en orgelspel.
 • Een gemeente die verbinding zoekt met de omringende kerkelijke gemeenten.
 • Een gemeente in het Groene Hart met veel wandel- en fietsmogelijkheden.


Informatie
:
Voor aanvullende informatie kunt u het beleidsplan, de plaatselijke regelingen en de website lezen. Deze zijn onlosmakelijk aan onze profielschets verbonden.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met Geert Hoeke, voorzitter van de Beroepingscommissie.