Sint Katrijn

Afgelopen zaterdag was het 25 november. Van oudsher is dit de dag die gewijd is aan de heilige Catharina van Alexandrië. Tot de dag van vandaag behoort zij binnen de katholieke traditie tot de populairste heiligen van de middeleeuwen. Over haar leven en sterven doen...

Wat er is, was er al lang

Ineens stonden we weer voor de achterdeur. De deur die vroeger om elf uur in de avond op slot ging en dan moesten we binnenzijn anders was het aankloppen op het slaapkamerraam van onze ouders….. Eén van mijn zussen begon al te huilen voordat we binnen waren. De...

Aangrijpend dichtbij

In de maand november staan we extra stil bij mensen die ons zijn ontvallen. Afgelopen woensdag was het 1 november, Aller Heiligen en meteen daarop volgend de tweede november, Aller Zielen. Ieder heeft zijn eigen verlies, lang of kort geleden. De afgelegde tijd doet er...