Lieve mensen,

 

De kortste dag ligt achter ons. Het gaat weer naar het licht toe. Begin januari, zo rond Driekoningen kun je dat al goed merken. Voor nu is het nog theorie. Maar, het komt! Zoals het kerstfeest ook komt. Rick Warren schreef een klein boekje met als titel: Het doel van kerst. Wel eens goed om je dat af te vragen, maar het moet ook weer niet te belerend worden. Kerst mag ook gewoon kerst zijn, met licht, gezelligheid en sfeer. Natuurlijk gaat het om de Heer, dat weet ik en u ook wel. Maar toch: het doel van kerst. In de kerk zullen we daar zeker weer over nadenken en van harte over zingen.

Nu we het toch over zingen hebben, wil ik nog wel wat aandacht besteden aan kerstliederen. Wat is uw lievelingslied met kerst?Voor veel mensen lijkt dat het ‘Ere zij God’ te zijn. Dat is het lied dat meestal aan het einde van de kerstdiensten wordt gezongen, en het lekkerste bewaar je voor het laatst! Het is een soort toetje: Ere zijn God en vrede op aarde. Daar werken we naar toe, daar loopt de dienst op uit en dan als de kerstdienst uitgaat, begint de dienst aan de wereld: Ere aan God en vrede onder mensen. Misschien is dat ook wel een beetje het doel: God de eer brengen en in vrede leven met elkaar. Als we maar niet vergeten om kerst in praktijk te brengen. Zelf vind ik het lied ‘Komt, verwondert u hier mensen…’ een prachtig lied. Zeker ook het slot van het lied. Dat slot zegt wellicht ook iets over het doel van kerst: ‘Maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!’

Met het lied “De Herdertjes lagen bij nachte” heb ik wat minder. Het is wat sentimenteel als we zingen “zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld” en in het derde, wat minder bekende couplet: “Maria die bloosde van weelde, van ootmoed en lieflijke vreugd. De goede Sint Jozef, hij streelde het kindje der mensen geneugt…” . Liedjesschrijver Elise Mannah schreef een eigentijds jongerenlied op de wijs van De herdertjes lagen bij nachte. Ik vind het wel aardig gevonden. Zing het maar eens voor u zelf, hardop als u durft en de huisgenoten op afstand zijn of anders ‘in uw hoofd’. Want we zingen het niet met de kerst! We houden het bij de bekende en geliefde kerstliederen. Kerst brengt ons samen rondom de Heer en daar gaat het om.

Hier volgt dan het lied met als titel ‘De jongeren zaten te chillen’ op de wijs van ‘De Herdertjes lagen bij nachte’

De jongeren zaten te chillen
Door iPhone en buis vergezeld
Ze wilden hun honger stillen
Ze hadden pizza besteld
Toen hoorden zij engelen rappen Ze handelden daarop ad rem:
Ze stopten onmidd’llijk met zappen En googleden ‘Bethlehem’.

Toen Google Maps hen had gewezen

Waar Bethlehem ongeveer was Begonnen de matties te racen Zij gaven hun scooters flink gas En plotseling zagen ze stralen “Een hemelse TomTom, te gek!” Zo konden ze niet verdwalen

en kwamen ze op die plek

Het Baby’tje dat ze daar zagen
deed hen door hun knieën gaan
Ze waren door Hem aangeslagen.
Ze hadden hun sjaal afgedaan
Die legden ze over Zijn ‘wieg’ heen; die doos daar zo koud op die stoep. Ze toonden hun Redder aan iedereen Ze plaatsten het op YouTube.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen. ds. Wouter