Lieve mensen,

Ondertussen heb ik mijn gewoonte om een ochtendwandeling te maken ook weer opgepikt. Met dankbaarheid in het hart merk ik dat ik zo langzamerhand weer ‘de oude’ aan het worden ben. Eigenlijk is dat wat raar gezegd ‘de oude’ worden. Dat zou betekenen dat je weer terug gaat naar zoals het was, terwijl er best veel gebeurd is. Het is misschien beter om te zeggen dat je nieuw wordt. Ik las eens een aardig artitel met de titel ‘word maar snel een beetje nieuw’. Dat is wel mooi om tegen elkaar en tegen jezelf te zeggen: word maar snel een beetje nieuw. We vallen makkelijk in oude patronen en de ‘oude’ natuur komt ook zo maar weer boven drijven. Word maar snel een beetje nieuw. De apostel Paulus zou wellicht zeggen: je moet een nieuwe schepping worden. Dat is wat plechtiger, maar betekent wel ongeveer hetzelfde. Het verrassende van Jezus vind ik ook wel weer dat Hij nieuwe dingen zei en een nieuwe visie op oude zaken gaf. Jezus is de nieuwe mens. Waar wij altijd hetzelfde oude liedje op dreunen, verrast Jezus ons met nieuwe woorden.

Onze gasten uit Kelementelke zijn nog bij ons. Ze vinden Lopik maar groot en netjes, al die keurige brugjes en de wetering. Ze laten ons ook weer met andere ogen kijken naar het voor ons zo gewone. We hebben een goede en gezellige tijd met elkaar. Samen genieten we van ons programma. Vrijdag waren we in Utrecht. Zoveel fietsen en fietsers hebben ze nog nooit bij elkaar gezien en bomen in een stad was ook nieuw voor hen. Zaterdagavond gingen we al zingend in een huifkar naar de rivier en zondagmorgen beleefden we een fijne kerkdienst. Ze zongen voor ons, waren verbaasd over zoveel mensen en het prachtige orgelspel waar ze zelfs hun eigen volkslied in terug hoorden. Na een overheerlijke lunch en een verkwikkende wandeling waren we op de koffie bij Nel en Kees dicht bij de Lek. Buiten genoten we van koffie uit de Alpha-kopjes uit de kerk. Dat wisten zij niet en ze leven nu in de veronderstelling dat veel mensen uit de kerk deze kopjes ook thuis hebben. Na een wandeling door de snoeptuin en uitgerust met een peer vervolgden we onze weg. Vandaag is de groep naar de waterkering bij Hoek van Holland. Ik ga even niet mee. Dat is ook nieuw voor mij. Vanavond is er nog een gezamenlijke maaltijd en zullen we samen zingen en danken. Morgen is het moment van vertrek, en dat is ook weer goed. Overal is een tijd van. Time to say goodbye.

Een beetje nieuw worden. Dat kun je natuurlijk helemaal op geloof betrekken en dat is ook belangrijk. Als je gelooft in Jezus als de Zoon van God dan ben je al een nieuwe schepping. Dat is bemoedigend en goed om je daar bewust van te zijn. Het probleem is vaak dat het maar weinig zichtbaar is. Ervaar je echt dat je een nieuwe schepping bent? Kun je het aan jezelf zien of kan een ander het merken aan jouw gepraat en gedoe? Bewustwording is het begin van verandering en vandaag zeg ik dat bewustwording ook het begin van vernieuwing is. Ik nodig u en jou uit om met nieuwe ogen te kijken, nieuwe woorden te spreken en met een ‘nieuw hart’ te denken.

Ik sluit graag af met een oproep van Paulus. Hij deed deze oproep aan mensen die leefden in Rome. Vandaag komt deze oproep tot ons uit de bijbel in gewone taal: “Doe niet zoals mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen”. Romeinen 12:2

Ik wens u een goede week onder de zegen van de Heer. Hartelijke groet ds. Wouter