Lieve mensen,

In de tijd dat het volk Israël gevlucht was uit Egypte waren de Moabieten bang voor het volk Israël omdat ze met velen in hun land kwamen wonen. We lezen dit verhaal in Numeri 22 en verder. De Moabieten inclusief hun koning Balak raakten in paniek en riepen “Die horde vreet hier de hele streek nog kaal, als een rund dat een veld afgraast”. De koning roept de hulp in van een heidense waarzegger genaamd Bileam. Deze Bileam wordt een rijke schat in het vooruitzicht gesteld wanneer hij het volk Israël vanaf een hoogvlakte zou vervloeken. Bileam ziet de voordelen en zadelt zijn ezel om de opdracht even uit te voeren. Maar het loopt anders. De Heer zendt een engel die de weg verspert. Bileam ziet de engel niet, maar de ezel wel (ha, ha). De arme ezel weigert verder te lopen en ontvangt stokslagen van de verblinde Bileam. De ezelin spreekt zacht en zegt “waarom slaat u mij? Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt?” Dan gaan zijn ogen open en ziet hij ook de engel van de Heer die de weg verspert. De engel spreekt tot hem: vervloek het volk niet, maar zegen het. Tot groot verdriet en woede van Balak zegent Bileam het volk en vervloekt hen niet.

Deze bijbelse geschiedenis is vandaag wel weer actueel. Velen zijn bang voor de vluchtelingen en wat dat gaat betekenen in de eigen situatie anderen lopen over van liefdadigheid en goede werken. Het is van groot belang dat de overheid moreel en geestelijk leiderschap gaat tonen, angst gaat wegnemen en wijze beslissingen neemt op korte termijn. Als gelovigen is het belangrijk om de herbergzaamheid niet te vergeten. Volgens de schrijver van het Nieuwtestamentische bijbelboek Hebreeën hebben gastgezinnen door gastvrij te zijn engelen geherbergd.

In het kader van de training geestelijk leiderschap lees ik op dit moment een boek over het leven van Nelson Mandela. Het is geen verplichte kost voor de training, maar het stond nog in de kast en ik wilde het toch nog graag eens lezen. Het zijn vijftien inspirerende lessen over leven, liefde en leiderschap. Een van de eerste lessen heeft als titel ‘wees beheerst’. Het begint met de situatie dat Mandela achterin zijn dienstauto zit en dat de chauffeur hard rijdt, scherpe bochten maakt en de tijd probeert in te halen. De chauffeur was verdwaald en een beetje in paniek. Mandela leunde naar voren en zei tegen de chauffeur: ‘Kalm aan, man!’ Kalm aan. Dat is al wel een mooi advies. Blijf ook in onstuimige situaties rustig en straal kalmte uit. Als je je grip op de situatie verliest, maakt de situatie zich meester van jou. Soms proberen mensen de rust opzettelijk te verstoren door wilde acties en vernietigende uitspraken. Koning Balak was hier ook wel een voorbeeld van. Zijn naam alleen is al onheilspellend: vernieler.

Kalm aan! Dat is niet een oproep om achterover te leunen en te zien wat er gaat gebeuren. Het is een oproep tot een actieve en alerte houding maar wel in rust en vrede. Mandela was een morele leider en ik zou bijna zeggen: zo was hij geboren. De wijze waarop hij liep, keek en sprak straalde dat leiderschap uit. Een mooi voorbeeld in onrustige tijden. Moge het zo zijn dat u en jij ook de kalmte kan bewaren in de situaties waarin u terecht komt.

Graag geef ik u nog de volgende woorden uit Psalm 37 mee:

Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer.

Heb een goede week onder de zegen van de Levende Hartelijke groet ds. Wouter