Lieve mensen,

Aanstaande zondag is het de eerste Adventszondag. Ik zie er naar uit. Misschien nog wel meer dan in de voorafgaande jaren. Advent vertelt mij over de komst van God in deze wereld. Advent heeft te maken met wachten. Nog even wachten op het wachten van de wachtende God. Geweldig dat de heidense datum van ons kerstfeest precies valt in de week dat de nachten het langst zijn. Dat is goed bedacht en dat is iets anders dan verzonnen. Dan komt het Licht van God in een wereld verloren in schuld. Na alle duistere geesten en ongein die door onze wereld en gedachten dwalen komt Gods Kind met ongekende kracht. Laten we daarom dat mooie lied uit het Nieuwe Liedboek zondag maar weer eens zingen: ‘Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad, al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat ….wij weten dat het rijk begint, een rijk waarin de vrede wint, van oorlog en van pijn. Wij loven U, koning en Heer.’

Ieder gezin heeft haar eigen tradities. Bij ons hoort het een beetje om een kerstdorp van Lemax te bouwen. In Andel deden we dat in de hal van de pastorie. Daar we kleiner gingen wonen en ik dacht dat de Lemaxtijd voorbij was verkocht ik de handel. Maar dan komt de spijt en dat heeft er toegeleid dat de Lemax terug is in onze traditie. Het hoort een beetje bij ons wachten. Nu is ons kerstdorp bijna voltooid. Vanmiddag nog een uurtje en dan is het dorp af. De mooi verlichte kerk staat in het midden. De verlichte skipiste ontbreekt niet en op het dorpsplein is werkelijk van alles te zien. Het dorp staat in onze ‘buitenkamer’ en als u of uw kinderen eens willen komen kijken… van harte welkom.

Maar het kan nog veel gekker. In Duitsland werd vorige week het jeugdwoord van het jaar bekend gemaakt: ‘Smombie’. Het nieuwe woord is een combinatie van de woorden ‘smartphone’ en ‘zombie’. Een ‘smombie’ is iemand die zo druk is met zijn telefoon dat hij of zij niet meer opmerkt wat er om hen heen gebeurt. Zoals er verkeersborden zijn om te waarschuwen voor overstekend wild, zijn er nu verkeersborden die waarschuwen voor ‘smombies’. En in Antwerpen werden onlangs al aparte ‘smartphone-vriendelijke’ voetpaden ingericht, om botsingen met andere voetgangers of lantarenpalen te voorkomen. We leven in een sterk veranderende wereld soms is dat grappig, soms bedreigend. Maar we leven in de verwachting van de grootste verandering ooit. ‘Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer.’

Ik sluit af met woorden die horen bij de adventspsalm 25

Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid.

Hoopvol is het mij te moede, U verwacht ik te allen tijd.

Here God van Israël, red uw volk in tegenspoeden!

Toon uw goddelijk bestel, dat uw hand ons toch behoede.

Het in dit stuk aangehaalde lied is 506 uit het Nieuwe Liedboek. Zoek ook eens naar de mooie uitgave van dit lied door Sela.

Heb een goede week onder de zegen van de Levende

Hartelijke groet ds. Wouter