Hoofdstuk vijfentwintig van het evangelie volgens Mattheüs reikt ons zes daden van barmhartigheid aan. Het gaat om de volgende barmhartigheden: (1) De hongerigen spijzen. (2) De dorstigen laven. (3) De naakten kleden. (4) De vreemdelingen herbergen. (5) De zieken verzorgen. (6) De gevangenen bezoeken. Deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus, toen Hij zei: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.” In het jaar 1207 werd aan deze lijst een zevende daad van barmhartigheid toegevoegd door Paus Innocentius de derde. Die zevende daad van barmhartigheid luidt: de doden begraven. In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van ‘doden begraven’ immers een bijzondere waarde. Bovendien werd het begraven van de doden als daad van barmhartigheid in het apocriefe bijbelboek Tobit al genoemd: “Als ik een dode volksgenoot buiten de muren van Ninevé zag liggen, begroef ik het.” Tobit 1: 17. Lange tijd heeft men binnen de kerk gedacht dat de lijst nu definitief zou zijn, al was het maar vanwege het getal zeven, getal van de volheid.

In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping (1 september) doet de huidige paus Franciscus het voorstel om de traditionele zeven geestelijke werken van barmhartigheid aan te vullen met een achtste werk: Zorg voor de schepping. De werken van barmhartigheid zijn gericht op het hele menselijke leven en alles wat het omvat. Daartoe hoort ook de zorg voor ons gemeenschappelijk huis: de aarde, zo zegt de Paus. Het voorstel van de Paus wordt revolutionair en visionair genoemd. En ik ben het daar wel mee eens. Hoewel de Paus in mijn beleving steeds langzamer lijkt te gaan spreken, zijn de geestelijke inzichten en het denken buiten de kaders opzienbarend. Kijk de wereld is altijd in crisis. Er is of wel een oorlog aan de gang, een dreiging van een nucleaire oorlog, hongersnood, miljoenen vluchtelingen, opwarming van de aarde, smelten van de ijskappen, het uitsterven van vele diersoorten, etc. etc. De Paus doorziet dat alle dreigingen te maken hebben van de verwaarlozing van ons gezamenlijk huis, onze Oikos, onze woonwereld. In zijn toespraak op de Wereldgebedsdag roept hij alle mensen van goede wil op om barmhartigheid jegens de aarde te tonen. Hij wijst op de vele gevolgen van de ecologische crisis en stelt dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons stukje aarde waarop wij leven. Hij  onderbouwt dit onder andere met woorden uit Genesis 2 waar staat dat de mens geroepen wordt om de tuin van Eden te bewerken en erover te waken. De achtste daad van barmhartigheid begint in ons eigen huis: goed omgaan met energie en water, vaker de fiets nemen, afval scheiden, niet meer koken dan we redelijkerwijs eten. Onderzoek toont aan dat we per persoon, per jaar ongeveer 60 kilo eten weggooien. Er valt dus nog veel te winnen, ook op de andere terreinen.

Misschien denkt u: ‘dat valt allemaal nog mee. Ik zie er niet zoveel van en heb er ook weinig last van.’ Toch is het dan goed om even wat verder te kijken. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de allerarmsten. Zij die het minst vervuilen en verspillen, dragen de zwaarste lasten. Ze moeten vluchten vanwege droogte en hongersnood. Kijk, u en ik kunnen de wereld niet redden. Wel kunnen we een klein steentje bijdragen aan de zorg en het respect voor de aarde die ons geschonken is door de Schepper. Alle kleine beetjes helpen!  Doet u mee met een kleine daad van barmhartigheid?

katjeVerder wil ik u nog even melden dat het met onze vier kittens voortreffelijk gaat. Ze groeien goed en zijn al behoorlijk speels. Het zijn drie meisjes en één jongetje. Vandaag zijn ze vijf weken.

Ik sluit af met een woord uit de bijbel: U hebt de mens gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Uit Psalm 8

Ik wens u een fijne week onder de zegen van onze Heer.

groet ds. Wouter          P.S. Op deze foto kunt u klikken.