Vandaag is het Hervormingsdag. Op 31 oktober 1517 timmerde Maarten Luther 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg: het moet anders in de kerk! God komt alle eer toe en niet de keizer. Mensen moeten zelf de bijbel kunnen lezen en Jezus is de werkelijke hervormer. Hij alleen en niet de aflaten of de priesters, kan bemiddelen tussen God en de mens. Dus rechtvaardiging door het geloof alleen. Dit zijn een paar belangrijke inzichten van Luther. Hiermee nam hij het op tegen zijn kerk van die tijd. Dat is nu op de kop af 499 jaar geleden. Vandaag start de campagne ‘500 jaar protestant’ en deze loopt dan natuurlijk tot 31 oktober 2017. Het thema van dit jubileumjaar is ‘Geloofwaardig’. Dat vind ik wel een mooi woord. Zijn we dat ook werkelijk geweest al die jaren? Daar zijn wij natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Wel zijn we aan te spreken op onze geloofwaardigheid vandaag. Kom je bij anderen geloofwaardig over of zit er een kloof tussen wat je belijdt op zondag en de praktijk van maandag? Nog meer vragen komen bij mij boven, allen verwant aan het thema. Wat is het geloof je waard? En ben je je wel de naam ‘christen’ waard. In de naam van het christelijk geloof ging en gaat ook veel fout. Het is dus een mooi en kritisch thema: ben ik als gelovige geloofwaardig? Hervormingsdag is een dag van dankbaarheid, maar ook van kritisch kijken naar jezelf.

Ik houd het kort vandaag. Met mijn moeder gaat het niet zo goed. Vorige week vrijdag heeft ze een bloedtransfusie gehad. Daarna mocht ze weer naar huis, maar gisterenmorgen is ze toch weer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze is echt broos en kwetsbaar geworden.

Ik sluit af met een tekst die mooi past bij de hervormingsdag.

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’  Romeinen 12: 2   NBG

Ik wens u een goede week onder de zegen van de Heer.

ds. Wouter