Aanstaande zondagavond is de volgende jeugddienst in de serie ‘vrouwen uit de bijbel’. Het is een bijzondere dienst waarin ook ruimte is om zelf iets te doen. Zo kun je bijvoorbeeld een kaarsje aansteken en bij het kruis zetten. Na de dienst is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het zal in deze dienst gaan over Ester. Vanmorgen heb ik eerst maar eens het hele bijbelboek Ester gelezen. Het gaat ongeveer zo. Drieëntwintighonderd jaar geleden was Ahasveros koning van Perzië en Medië. Toen hij drie jaar koning was gaf hij een groot feest en aan het einde van het feest liet hij zijn vrouw koningin Wasti roepen. Hij wilde aan iedereen laten zien hoe mooi ze was. Maar ze had er geen zin in en weigerde te komen. De koning was woest en al zijn raadgevers waren bang dat ook hun vrouwen niet meer luisteren. De koning liet een wet van Meden en Perzen schrijven waarin stond dat Wasti geen koningin meer is en dat alle vrouwen respect moeten hebben voor hun man. Voor de koning wordt ijverig naar een nieuwe vrouw gezocht. De mooiste meisjes uit alle provincies van het koninkrijk worden samengebracht in het vrouwenhuis van het paleis in Susa. Ze krijgen allen een schoonheidsbehandeling die een jaar in beslag neemt. Dan mag de koning kiezen: wie is het liefst, het meest wijs en schoon van uiterlijk? Onder hen bevindt zich ook een joods meisje uit de stam van Benjamin. Haar vader en moeder waren al vroeg gestorven en haar oom Mordechai zorgt voor haar. Ze heet Hadassa, maar iedereen noemt haar Ester. In de boekrol Ester staat dat ze heel knap was en een mooi figuur had. Ester is in het Perzisch verwant aan het woord ‘ster’ en in het Hebreeuws aan het woord ‘verborgen’.

Esther wordt koningin. Ze krijgt een gouden kroon op haar hoofd en de koning adoreert haar. Toch is het verhaal geen sprookje. Een belangrijk minister van de koning heeft een hekel aan Mordechai. Hij was omhoog gevallen en dat is altijd gevaarlijk. Haman vond dat iedereen voor hem moest buigen, maar dat vertikte Mordechai. Haman laat uitzoeken wie deze Mordechai is en hij ontdekt dat hij behoort tot het joodse volk. Dan bedenkt hij een gemeen plan. Aan de koning vertelt Haman dat er een volk in zijn koninkrijk woont die eigen wetten heeft en zich niets aantrekt van de koninklijke wetten. Haman stelt voor om een dag te kiezen waarop het joodse volk wordt uitgemoord. De koning stemt toe. Het lot wordt geworpen en de dag wordt vastgelegd. Heel het joodse volk is in rouw. Dan bedenkt oom Mordechai samen met Ester een plan en ze redden het joodse volk. Deze geschiedenis wordt elk jaar nog gevierd met het zogenaamde Poerimfeest. De boekrol Ester wordt gelezen en telkens wanneer de naam van de Jodenhater Haman wordt gelezen stampt iedereen op de grond. Tijdens het feest, dat zijn naam ontleent aan het Perzische woord ‘poer’ dat ‘lot’ betekent, wordt de overwinning op het kwaad gevierd. Men geeft elkaar geschenken en de meisjes gaan verkleed als koningin Ester.

Door de geschiedenis heen hebben we gezien dat het joodse volk vaak bedreigd werd in het voortbestaan. We hoeven alleen maar te denken aan de verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook in onze tijd zien we heel duidelijk dat de joden bedreigd worden in hun bestaan en in de uiting van hun geloof. Wat is onze plaats en wat kunnen wij doen? Ach, wij kunnen de wereld niet veranderen, zelfs de ander niet. Het lijkt me belangrijk om zelf op onze plaats te staan, net als koningin Ester.

Ik geef u nog graag een kerntekst mee uit de geschiedenis van Esther.  Het zijn de woorden van haar oom Mordechai.

“Misschien heeft het wel zo moeten zijn. Misschien moest jij koningin worden om je volk te redden.” Ester 4: 14B  Bijbel in gewone taal.

Heb een goede week onder de zegen van de Heer.

Dominee Wouter