Ik vind het toch wel heftig hoe de president van Amerika begint aan zijn ambtsperiode. Ik doel op het inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden. Deze maatregel treft velen, ook de mensen van goede wil. Kijk, ik begrijp wel dat de president het gevaar buiten zijn eigen land wil houden, maar zou je dat niet anders kunnen organiseren? Wat me vooral verontrust is zijn minachting voor kritiek en zo bleek gisteren, ook voor de rechterlijke macht. Dit is een gevaarlijke trek voor een leider. Dat kan een democratisch gekozen leider veranderen in een dictator. Een goede leider zal openstaan voor kritiek en correctie. Hij zal er zelfs dankbaar voor zijn, want zo kan hij groeien. Bij goed leiderschap denk ik aan woorden als integer, wijs, inspirerend en verbindend. Het lijkt wel of deze eigenschappen een schaars goed zijn geworden ook bij leiders die in ons land staan te trappelen om gekozen te worden.

Gisterenavond luisterde ik met plezier naar een collega die voorging in onze kerk. Hij deed een dringende oproep om te bidden voor overheid en gezagsdragers. Dit is een bijbelse opdracht die de apostel Paulus schreef in een brief aan zijn jongere collega Timoteüs. Bidden voor de overheid om wijsheid in barre tijden zodat de gemeente van Christus zich kan wijden aan de komst van het Koninkrijk van God. De collega verbond gisterenavond deze oproep van Paulus aan de woorden van Psalm 11. De kern van deze psalm is dat je in moeilijke tijden niet moet vluchten naar de bergen, dat lag het meest voor de hand, maar dat je beter het aangezicht van de Heer kan zoeken. Het is niet zo moeilijk om vandaag te vluchten in makkelijke schijnoplossingen en populisme. Beter is, en zeker als gelovigen zijn we geroepen, om het gelaat van de Heer te zoeken. Dus geroepen om te bidden voor de overheid en de gezagsdragers van onze tijd dat ze ware woorden van recht en gerechtigheid zullen spreken.

Aanstaande vrijdag 10 februari is het weer Warmetruiendag. In februari 2005 werd in Kyoto het klimaatverdrag gesloten. Landen spraken met elkaar af om de uitstoot van CO2 te verlagen. Sinds die tijd kennen we in Nederland de Warmetruidendag. Meedoen is simpel: zet de verwarming een graad lager en doe een warme trui aan. Dat is alles. Volgens de organisatoren melden zich jaarlijks 200.000 mensen aan die mee willen doen. Dit levert een mooie besparing op een aanwijsbaar minder CO2 uitstoot. Een mooi initiatief. Mijn kinderen vinden dat ik elke dag meedoe. Ik houd niet zo van warme vertrekken dus de cv staat niet al te hoog. Eigenlijk zouden we allemaal wel wat kunnen opletten als het gaat om energie verbruik. Midden in de winter hoef je natuurlijk ook niet in je T-shirt in de kamer te zitten. Ik heb graag een vest aan. Een trui vind ik minder. Die moet over het hoofd en zit bij mij altijd te strak en benauwd. Nu ik dit zo schrijf, denk ik aan mijn moeder. Ze droeg de naam Geertruida Aleida. Haar roepnaam was Truida. Sommigen noemden haar ‘Trui’ of  ‘Truitje’. Daar was ze niet van gediend. Ik herinner me dat een kennis van mijn vader aan de deur stond toen moeder opendeed. De beste man zei zonder enige argwaan ‘dag Truitje’. De deur vloog dicht, met de man aan de andere zijde. Ha, ha. Ik ben het nooit vergeten. Doe mij dus maar een lekker warm vest op de Warmetruiendag!

 

Ik sluit af met de al eerder aangehaalde woorden van Paulus. Je vindt ze in 1 Timoteüs 2: 2.

Bid voor alle koningen en gezagdragers,

opdat we rustig en ongestoord kunnen leven….

Heb een goede week onder de zegen van de Heer.

Dominee Wouter