Een koude oostenwind waait in mijn gezicht. Het is nog vroeg, de zon is al wakker, maar staat nog laag. Dicht bij huis hoor ik een tortelduif koeren. De eerste sneeuwklokjes kijken voorzichtig over de sneeuwresten van het weekend. De lente is in aantocht. Alles wijst erop: het gaat een mooie dag worden. Met een warm gevoel denk ik nog even terug aan de kinderdienst van gisterenmorgen. Een kerk vol kinderen, jonge gezinnen en veel kansen. Het thema is: goed doen! De kinderen zongen enthousiast en de verbeelding van het verhaal was briljant. Aan het begin van de overdenking vroeg ik de kinderen om de vingers te bewegen, dat ging goed. Vervolgens was de opdracht om de tenen te bewegen, en de neus. Dat is best lastig, maar nog veel moeilijker was het om helemaal stil te zitten zonder ook maar een spier te vertrekken. We dachten na over het verhaal van de verlamde man die door vier vrienden bij Jezus wordt gebracht. Een mooie geschiedenis en als kernbegrippen had ik gekozen: samenwerken, doorzetten en nieuwe wegen zoeken. Als je goed wilt doen, helpt het om samen te werken en niet zo maar op te geven. Nieuwe wegen zoeken is een helpende waarde bij de geloofsopvoeding. Het gaat niet meer zoals vroeger. Voor de overdracht van het geloof, dus als je de ander bij Jezus wilt brengen, is het goed om nieuwe wegen te zoeken. Ik liep dus door de koude ochtendwind en dacht nog even terug aan de dienst. Hoe was het voor de kinderen en voor de ouders? Hebben ze er iets aan gehad waar ze mee vooruit kunnen? Ach, misschien is er maar één kind die het heeft gehoord en niet vergeet: God is goed!

De politieke partijen zouden ook nog veel kunnen leren van de drie kernbegrippen die we uit het bijbelverhaal naar voren hebben gehaald. Het zou ze niet misstaan in deze verwarrende tijd: samenwerken, doorzetten en nieuwe wegen zoeken (naar een verdraagzame en liefdevolle samenleving). Soms moet je daarvoor, net als de vrienden van de verlamde man, het dak op. Daar heb je immers overzicht en zicht op Boven. Nog even iets grappigs. Onze jongste dochter vertelde aan tafel een mooi verhaal over hoe je nu het best pannenkoeken kan bakken. Iedereen, ook de politieke partijen bakken pannenkoeken op hun eigen manier.

De VVD zegt: Zoek dat zelf maar uit.
PvdA zegt: Pannenkoeken bak je samen.
CDA zegt: Pannenkoeken bak je zoals vroeger.
PVV zegt: Ga terug naar je eigen land als je dat niet weet.
D66 zegt: Iedereen kan pannenkoeken leren bakken.
SP zegt: Met een omwenteling.
GroenLinks zegt: Op windenergie.
Partij voor de Dieren zegt: Met sojamelk.
50Plus zegt: Met een thuishulp.
SGP en Christenunie zeggen: Met Gods hulp.
DENK zegt: Pannenkoeken zijn racistisch.
Artikel 1 zegt: Pannenkoeken zijn koloniaal.
Piratenpartij zegt: Niemand mag weten hoe jij bakt.
GeenPeil zegt: Daar gaan we over stemmen.
Ik geef u nog graag een tekst mee voor deze week.

Mijn hulp komt van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.   Psalm 121 

Ik wens u een goede week onder de zegen van de Heer.

Ds. Wouter