In het voorjaar van 1971 begint Jennifer van den Hoek een klein kinderkoortje in Ridderkerk. Al snel groeide het koor en kwamen er steeds meer kinderen. Het koor werd een begrip in Ridderkerk en omstreken. In de loop van de jaren zijn de Ridderkerkse Kinder- en Tienerkoren van Jennifer van den Hoek uitgegroeid tot een groot Christelijk koor met op het hoogtepunt meer dan 600 kinderen. Ze kregen landelijke bekendheid door optredens op de EO-familiedag en de Nederland Zing-dag. In februari 2016 waren er opnamen voor Holland’s Got Talent. In april 2016 werd de opname van het kinderkoor op RTL uitgezonden. Gisterenmorgen waren ze bij ons! Ze kwamen met een speciaal afgehuurde bus en zagen er tip top uit. Ze zongen prachtig en in de bomvolle kerk kon je een speld horen vallen. Het werd een mooie dienst rondom het thema ‘Toekomstmuziek’. Op de voorste rij van het koor stonden een paar schattige kleine meisjes die gewoon genoten van de aandacht en het zingen voor zoveel mensen.  Het was een dienst met verschillende emoties, een lach van ontroering, nieuw leven en een traan om herinnering en verlies.

We lazen de bekende tekst uit Jeremia 29 ‘Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’. Dat is vrolijke toekomstmuziek. Het zou een wens van ouders voor hun kinderen kunnen zijn. Een prachtige droom over geluk en een goede toekomst voor je kind. Mooi als je zo aan de opvoeding van je kinderen kan beginnen. Maar het zijn woorden van de Heer voor zijn kinderen. De eerste hoorders waren de Israëlieten. Vandaag mogen wij ze horen en als belofte meenemen op onze reis door het leven. Een vast plan, een duidelijke schets. De Here God heeft ons geluk voor ogen en niet ons ongeluk. Wat is dan ‘geluk’? Ik heb in de dienst tegen jong en oud gezegd ‘Geluk is de overtuiging hebben dat je geliefd bent’. Dit vind ik mooi. Als iemand zegt ongelukkig te zijn, heeft dat meestal niet te maken met bezit of gezondheid. Het is vaak gerelateerd aan gevoelens van niet geliefd zijn. Als je dit besef mist en je werkelijk het gevoel hebt dat geen mens om je geeft dan voel je je ongelukkig. Dan ben je vatbaar voor somberen, zie je de obstakels en drempels. Dan voel je je minder dan de ander en misschien wel waardeloos. Je geliefd weten is een groot goed. Wie dat basisgevoel niet meegekregen heeft in de eerste levensjaren heeft een flinke achterstand. Die moet extra knokken tegen boze gevoelens van je niet belangrijk of niet gewenst zijn. De woorden uit Jeremia zijn positief. Schrijf ze eens op voor jezelf. Plak ze op de spiegel. Kijk erin en vergeet het niet: God heeft ook voor jou geluk voor ogen. Zet het op je openingsscherm van te telefoon: Je bent geliefd door God en mensen.

Gisterenavond waren we met een kleine band en zangeres in Andel voor een jeugddienst. Het was fijn om er weer te zijn. Altijd nog een belangrijke plaats waar we veel liefde hebben ontvangen en mochten geven. Wat hebben we er samen in het kleine Ael veel mogen meemaken. En ik merk dat dit blijft en dat we daar door gevormd zijn. Goed om weer zoveel mensen te ontmoeten, zij het maar kort. Na de dienst dronken we koffie bij het gezin van J&J. Het was gezellig druk en we voelden ons thuis.

Ik sluit af met een paar woorden uit Psalm 16.

Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,

Gij zijt mijn heer, en mijn geluk is zeker.

Ik wens u en jou een fijne week onder de zegen van de Heer.

Ds. Wouter