‘Bedankt voor die Blumen’. Sinds het midden van de jaren tachtig spreekt de Paus deze legendarische woorden elk jaar uit op de ochtend van Pasen. In een woord van dank richt hij zich dan tot de Nederlandse bloemensector, die ten tijde van de Paasviering voor de bloemen op het St. Pietersplein zorg draagt. Nu hoorde ik vorige week een mooi verhaal. Een ouder echtpaar uit Lopik heeft een Marokkaanse vrouw als hulp in de huishouding. Ze zijn erg blij met haar. Nu kwam ze rond pasen met een bosje bloemen voor het echtpaar. De heer des huises imiteerde de Paus en zei ‘Bedankt voor die Blumen’. Eigenlijk begreep ze niet zo goed wie de Paus was. Er volgde een uitleg en toen zei ze blij ‘o dat is dan die lange man met krullen die altijd door het dorp loopt!’  Welja, dat heb ik weer. Ik heb dit al eens eerder meegemaakt. Toen waren het kinderen die vroegen of ik de Paus ben. Misschien moet ik dan toch maar eens gaan solliciteren. Stel je voor!

Afgelopen vrijdagavond had ik samen met een collega een ontmoeting met enkele vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap in Lopik. Zij vormen samen de Stichting Masjid Anour. Ze komen in vrede bij elkaar voor studie, gebed, voorlichting en onderwijs. Eigenlijk wist ik maar heel weinig van deze Stichting in ons dorp. Het werd een mooie ontmoeting waarin we ervaringen hebben uitgewisseld, zorgen hebben besproken en gekeken hebben naar kansen en bedreigingen. We hebben de intentie uitgesproken om elkaar te steunen en in vrede naast elkaar te leven. Er komt zeker een vervolg.

Zondagmorgen was ik als gastspreker in de gemeente Kaleb in Warmond. De dienst gaat anders dan bij ons, maar het was er wel weer fijn. Een jonge vrouw had de leiding van de dienst, er werd veel gezongen onder leiding van een band met wat solisten. De collecte was voor een jong stel dat werkzaam is in Haiti. Ze waren op verlof in Nederland. In de dienst kwamen ze naar voren en vertelden over hun werkzaamheden. Daarna was er gelegenheid tot gebed. Verschillende mensen stonden op om een gebed uit te spreken. De vrijmoedigheid sprak me aan. Ook waren er veel studenten, onder andere een groep van vijfentwintig jongeren die deelnemen aan Studenten-Alpha. Zij waren voor het weekend in Warmond en kozen voor deze gemeente om de dienst bij te wonen. Na de dienst ben ik naar zee gegaan. Heerlijk om even uit te waaien en een lange wandeling te maken. Het viel me op dat het erg druk was. O ja, veel mensen hebben vakantie en de zon kwam er ook nog door. Prachtig. Ik heb ervan genoten. Toen ik weer thuiskwam had ik een gevoel van dankbaarheid. Ik leef en mag weer genieten van het voorjaar. De klimop op ‘onze brug’ begint te bloeien en in de korf korf naast de brug zit een eend op acht eieren. Elke dag is genade. Geniet van de goede gaven van de Schepper.

 

Ik sluit graag af met enkele woorden ontleend aan Psalm 72, een gebed voor de koning.

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan ’s koningszoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuvlen top

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

Ik wens u een fijne week onder de zegen van de Heer.

Ds. Wouter