Deze week is de blog geschreven door Cor en Berta Rijneveld

Wij, Cor en Berta, komen beiden uit een groot gezin. Cor komt uit een gezin van zeven en Berta uit een gezin van acht kinderen.

Begin juli hadden wij een familiereünie  van de familie Verhoef, dat gebeurt in principe om de 5 jaar maar was nu al 9 jaar geleden! Daarbij waren uitgenodigd de broers en zussen van Berta met hun partners, hun kinderen met hun partners en hun kinderen. In totaal zijn dit 126 personen en 114  hadden zich aangemeld vanuit het hele land. Van Zevenhuizen in Groningen tot Terneuzen in Zeeland.

Het feest werd gehouden op een boerderij in de Vlist. Een prachtige locatie met verre uitzichten over de polder. De leeftijden lagen tussen de één en 85 jaar. Er was van alles te doen om het samenzijn voor ieder zo aangenaam mogelijk te maken. In het begin was dat vooral kijken: “Oh, wat een schatje en wat lijkt ie op z’n vader”.  “Je kunt wel zien van wie die er één is”… en praten en luisteren.

Er waren activiteiten voor binnen en buiten.

Binnen: Sjoelen. Een oude traditie binnen de familie. Zo brachten we de oudejaarsavond door: Eerst naar de kerk, dan een wedstrijd sjoelen, om 23 uur oliebollen en chocolademelk , waarna vader de oudejaarspsalm las, om vervolgens het oude jaar uit te schieten met zijn buks en het nieuwe jaar te verwelkomen. Naast de traditionele sjoelbak zorgde een extra brede, lange sjoelbak met grote schijven voor de nodige hilariteit.

Een knikkerbord met puntentelling , bellenblaas, klei, kleuren voor de allerkleinsten, fietsjes, tractortjes, skelter enz. Er werd volop gebruik van gemaakt.

Buiten: Aardappel slaan! Wie heeft het beste reactievermogen? U raadt het al: De jongeren natuurlijk! De aardappel komt van grote hoogte door een buis naar beneden en ben je dan op tijd om de aardappel door midden te slaan. En voor wie denkt, wat een verspilling van voedsel, het waren voeder aardappelen bestemd voor de koeien.

Verder: Voetballen in het weiland. Badminton met z’n tweeën of met een groep. Plastic balen hooi beschilderen (daar kwamen prachtige creaties uit). Kalfjes voeren. De koeien uit de wei halen en mee helpen melken! (oei, eenmaal weer thuis kind en kleren in de was!) Een ritje met de pony kar, sommigen mochten zelfs zelf mennen! Trampoline springen, glijbaan.

Maar… het allerbelangrijkste was de ontmoeting met elkaar. Onder het genot van koffie met taart. Jawel, er was een wedstrijd onder de slogan: “Heel de familie Verhoef bakt!”  En natuurlijk de hapjes en drankjes en een barbecue.

Ieder had een naamkaartje opgeplakt gekregen met herkenningskleur, zodat je wist wie bij welke familie hoorde, want de derde generatie zorgde voor steeds minder herkenning!

Het was verrassend te zien hoe divers het gezelschap was en wat voor verschillende kwaliteiten er binnen zo’n grote familie aanwezig zijn. Maar ook hoe verschillend van denkbeelden.

Het is fijn om met elkaar in gesprek te zijn en elkaar te waarderen zoals iemand is. Het is ook een groot voorrecht om deel uit te maken van zo’n grote familie, waar de onderlinge verhoudingen in het algemeen goed zijn. Waar je ook met elkaar lief en leed kunt delen. En voor deze dag gold: Klein en groot, iedereen genoot!

Onwillekeurig moesten we denken aan onze kerkgemeenschap, waar we ook als broeders en zusters in de Heer samen  één grote familie zijn. Waar wij verbonden zijn met elkaar door het geloof in Jezus Christus en waar we ook lief en leed met elkaar kunnen delen.

 

Wij sluiten in dankbaarheid af met psalm 136:1

Looft de Heer, want Hij is goed
Trouw in alles wat Hij doet
Want zijn goedertierenheid
Zal bestaan in eeuwigheid.

Wij wensen u allen een goede week toe onder de zegen van de Heer.
Cor en Berta Rijneveld