En dan is het tijd voor de collecte. Ik zie mensen hun collectebonnen uit de zak halen. Ouders delen bonnen uit aan de kinderen en zo leren ze geven. Weer anderen zoeken nerveus naar wat muntgeld. Er is een steeds grotere groep die eigenlijk nooit meer contant geld bij zich heeft en dus zeker ook niet in de kerk. De telefoon hebben we natuurlijk wel bij ons en in het hoesje van de Iphone zit dikwijls ook een bankpas of creditcard. Hoe kan je dan toch wat geven in de kerk? Voor al die mensen is er goed nieuws: collectezak 2.0 is uitgevonden! Hoe het werkt? In de bekende fluwelen zak is een soort zendertje van 2 bij 3 centimeter gebouwd. Wanneer de collecte is begonnen, kun je snel op je Smartphone, in een speciaal daarvoor ontwikkelde app, een bedrag invullen. Wanneer jij dan aan de beurt bent, beweeg je jouw telefoon langs de collectezak. Het zendertje herkent het signaal en op het scherm ziet de kerkganger dat hij succesvol heeft gegeven. Ongeveer veertig kerken in De Lage Landen werken er al mee. Het blijkt dat de mensen die op deze wijze geven, meer dan het dubbele doneren. Maar je kan natuurlijk ook ‘gewoon’ blijven geven. Ik las nog een aardig grapje. “Een euromunt kwam een biljet van vijftig tegen en vroeg: “Waar ben jij de laatste tijd allemaal geweest?” Het biljet zegt:”Ik ben in casino’s geweest, op een cruiseschip en bij een paar voetbalwedstrijden. Het was lekker afwisselend. En jij, waar ben jij geweest?” De euromunt zegt: “collectezak in en uit.”

Gisterenmorgen hadden we een fijne kinderdienst. Het ging over een paar smaakvolle woorden van Jezus. Hij heeft gezegd ‘Jij bent het zout van deze wereld’. We hebben samen een paar proefjes gedaan. We proefden een stukje brood en vervolgens chips. Er waren stukjes met en zonder zout. Aan de buitenkant kon je het verschil niet zien. Maar de kinderen proefden het wel. Die zonder zout vonden ze minder lekker. Samen hebben we vastgesteld dat zout smaak geeft. Zout is geen eindproduct maar een ingrediënt. Zout is stil aanwezig en werkzaam. Aan de kinderen en volwassenen heb ik ook verteld dat zout goud is. Vroeger was zout kostbaar. De romeinse soldaten kregen hun loon in brokken zout uitbetaald. Wat heb je verdiend? Een brok zout!  Het Latijnse woord voor zout is ‘sal’ en daar komt ons woord salaris vandaan. Dus zout geeft smaak en was toen heel kostbaar. Het thema van de dienst was: “Hé, jij daar! Jij bent het zout van de aarde. Je bent het. Je hoeft het niet te doen, maar je bent het al: goud en smakelijk.

Volgend weekend hoop ik samen met mijn vrouw in onze zustergemeente in Roemenië te zijn voor de herinwijding van de kerk. Het gaat vast weer een fijne ontmoeting worden met de mensen daar. Ze zijn dankbaar en ook een beetje trots op de gerenoveerde kerk. Twee jaar is er aan gewerkt en nu is de officiële opening. Ik zie uit naar een paar fijne dagen met elkaar in het kleine dorp Kelementelke.

Ik sluit graag af met de dagtekst van de kloostergemeenschap Taizé:

Petrus vroeg aan Jezus: “Hoe vaak moet ik mijn broeder of zuster vergeving schenken?

Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.”

Ik wens u en jou een fijne week onder de zegen van de Heer.

Volgende blog maandag 2 oktober.

ds. Wouter Schraven