Vanmorgen was ik flink eerder wakker dan de wekker hoewel deze op zes uur stond. Ik moest nog een langer artikel lezen over pastoraat en euthanasie in aanloop naar de studiedag vandaag in Amsterdam. Al vrij snel zag ik op de mail dat de studiedag vandaag geen doorgang kan vinden. De hoogleraar stuurde zelf een bericht dat hij gisterenavond is geveld door de griep. Jammer voor hem en voor ons als cursisten. Ik zag er naar uit om college te krijgen van ethicus en theoloog Theo Boer. Het onderwerp is actueel en ik was benieuwd naar zijn opinie en onderbouwing. In dezelfde mail belooft hij dat er een ander moment van ontmoeting gaat komen. Nu ik toch al klaar wakker ben, stap ik maar uit bed en ga onder het genot van een kop koffie het genoemde artikel lezen. De katten kijken wat verbaasd en verheugd op nu het baasje al zo vroeg beneden is. Ze krijgen al vroeg hun eten en spinnen er lustig op los. Een van de twee krijgt in de ochtend een beetje yoghurt, daar is ze gek op. Tevreden kijk ik om me heen en denk ‘nu ik toch niet de hele dag weg ben, schrijf ik ook maar een korte blog’.

Gisterenmorgen beleefden we een fijne kinderdienst in samenwerking met een basisschool uit het dorp. Het thema was ‘Sorry voor alles’. Dat klinkt wat algemeen en gemakkelijk. We zeggen het ook vaak. Let u maar eens een dag op hoe dikwijls u dit woord gebruikt op een dag. Sorry, maar denken we er echt serieus over na? Sorry, is snel gezegd. We moeten er wel voor oppassen dat het niet een soort stopwoord gaat worden.  Wanneer je iets gedaan hebt wat niet correct is, moet je daar wat mee. Als je er niets mee doet, gaat het tussen mensen in staan en richt het steeds meer schade aan. Je kan het goedmaken zodat de lucht is geklaard en je samen weer verder kan. Dat noemen we ook wel vergeving vragen en vergeving schenken. Wanneer het grote zaken en gebeurtenissen betreft, is dat nog niet zo eenvoudig. Soms is daar tijd voor nodig en geloof, veel geloof. Toch is het goed voor jezelf als je over kan gaan tot vergeving. Voor de kinderen hebben we het wat luchtiger gehouden ‘Sorry’.

Voor de kinderen had ik een vergevingsbril gemaakt. Normaal kun je door een bril beter zien. De letters worden een beetje groter en het zicht iets scherper. De vergevingsbril werkt net andersom. De fout is er nog wel, maar door deze ‘blik van verzoening’ komt het in een ander licht te staan en wel in het licht van vergeving. De kleur van de ‘glazen’ is de kleur van de liefde en de kleur van Jezus. Door Hem ziet God ons anders en zijn wij geroepen om anders naar elkaar te kijken. Zet eens wat vaker de bril van vergeving op. De vergevingsbril heb ik als Collector’s item geschonken aan de school. Ik hoop dat deze bril mag bijdragen aan een andere kijk op elkaar.

Ik sluit graag af met een korte spreuk over vergeving.

“Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou:

het loslaten van de last die jij met je meedraagt.”

Ik wens jou en u een fijne week onder de zegen van de Heer.

ds. Wouter