De sleur en de drukte van het leven kunnen ons parten spelen. Het is daarom een zegen dat de kalender geordend is rondom feesten en gedenkdagen. Dit helpt ons om te herbronnen en ons te bezinnen op waar het echt op aankomt in het leven. Bijzondere dagen geven kleur aan het bestaan en hebben ons ook iets te zeggen.  Pasen en Pinksteren zullen nooit op één dag vallen, maar dat geldt niet voor Valentijn en Aswoensdag. Afgelopen woensdag 14 februari was het weer zover, twee bijzondere dagen komen bij elkaar. Valentijn is de dag waarop mensen tegen elkaar zeggen dat ze van elkaar houden. De commercie heeft er handig op in gespeeld, maar in de kern is het een betekenisvol feest.  Aswoensdag is het begin van de veertig dagen richting Pasen. Deze dag is anders van karakter, maar heeft ook met het hart en met liefde te maken.

Op de hierboven genoemde dag kwamen we met een groot aantal deelnemers uit Gemeentegroeigroepen samen voor ontmoeting en bezinning.  We begonnen met een maaltijd. Veel deelnemers hadden rondom het thema ‘Van harte’ iets lekkers gemaakt en meegebracht. Hierbij kan je denken aan hartige taart, een pudding in een hartvorm. Het was echt smullen, maar bovenaf fijn om elkaar te ontmoeten. Na de maaltijd gingen we in vijf groepen uit elkaar voor zogenaamde workshops bij het thema. Voor elke workshop was een klein kwartier aan tijd uitgetrokken en zo cirkelden we rond door de zalen. Er werd een mooi hart geschilderd en in een ander vertrek droegen alle deelnemers een steentje bij aan een veelkleurig hart van mozaïek. Een kunstwerk van mozaïek is ook wel een mooi beeld voor de kerk. Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt gemaakt van veel kleine gekleurde steentjes. Die kleine steentjes zijn vaak kleine gebroken steentjes. Zo kunnen we ons ook voelen: een gebroken steentje. Maar samen vormen ze iets moois: eenhart van liefde.  Elk steentje heeft z’n plek in de grote mozaïek. Als er één ontbreekt, valt dat meteen op. Zo is iedereen met z’n  gebrokenheid en met de eigen kleur en vorm een onderdeel van het grote geheel. 

 

Gisteren stonden we in de kerk stil bij het begin van de veertigdagentijd. We lazen uit Matteüs 6 waar Jezus iets zegt over het oefenen van de gerechtigheid (Matt. 6: 1). Het was me niet eerder opgevallen dat Jezus hier dan een uitwerking aan geeft in drie thema’s: geven, bidden en vasten. Het oefenen van de gerechtigheid moet je volgens de Heer niet doen voor de mensen. Dan heb je de beloning al ontvangen. Geven, bidden en vasten is iets tussen God en jou. Het is persoonlijk en intiem. Drie mooie oefeningen om wat dichter bij je eigen hart te komen en daadwerkelijk iets te doen in de voorbereiding op het Paasfeest. Misschien zit er een uitdagende opdracht voor jou tussen om je op toe te leggen in de komende weken voor Pasen. Voor mijzelf heb ik een paar haalbare oefeningen uitgezet voor deze periode. Doe je mee? Van harte uitgenodigd!

Ik sluit graag af met een tekst uit psalm 51.

” een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten.” 

Ik wens u en jou een fijne week onder de hoede van de Heer.

ds. Wouter