Misschien heeft u wel eens van Henri Nouwen gehoord. Het was de afgelopen week precies 22 jaar geleden dat hij onverwacht overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. De geestelijke  nalatenschap van Nouwen is groot en schenkt mij tot op de dag van vandaag nieuwe inzichten en spiritualiteit. Bij het grote publiek is zijn boek ‘eindelijk thuis’ het meest bekend. Door de lezers van Trouw werd dit boek in 2011 uitgeroepen tot het beste spirituele boek van de twintigste eeuw. Mijn favoriete boek van zijn hand is ‘Binnen geroepen’. Het is een persoonlijk dagboek en begint als volgt: ‘Het waren maanden van diepe angst en verlatenheid, waarin ik mij zelfs afvroeg of ik nog wel verder kon leven. Alles viel in stukken- mijn zelfvertrouwen, mijn levenskracht en energie, de ervaring in liefde geborgen te zijn, de hoop nog eens ooit mijzelf te worden, mijn vertrouwen op God…alles. Daar was ik dan, schrijver over geestelijk leven… gevloerd en omgeven door duisternis.’ Nouwen was een gevoelig mens, kwetsbaar en aanraakbaar. Hij had een ongekende interesse in de ander. Verbonden met ontelbaar veel mensen toonde hij zijn breekbaarheid. Zo wist hij wereldwijd velen te bemoedigen en te raken tot in het diepst van het wezen.

Henri Nouwen werd in Nijkerk geboren, ging naar het grootseminarie in Driebergen en werd vervolgens tot priester gewijd. Daarnaast studeerde hij psychologie aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Al vroeg begint hij met het schrijven en het vervullen van spreekbeurten. Nouwen wordt zelfs professor aan de vooraanstaande Harvard universiteit in Amerika. Daar, zo schrijft hij zelf, heb ik me nooit helemaal thuis gevoeld. Dan besluit hij zijn professoraat op te geven om voor de zwaar gehandicapte Adam te gaan zorgen. Adam is diep gehandicapt en moet met werkelijk alles geholpen worden. Nouwen sluit een vriendschap zonder woorden met Adam. Hij geeft alles op en gaat als vrijwilliger wonen in ‘Daybreak’ een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten bij Toronto.

Onvergetelijk zijn de drie preken die Nouwen eens hield voor de televisie uitzendingen van Hour of Power. Zo af en toe worden ze nog uitgezonden en ze zijn ook te vinden op Youtube. Afgelopen week verschenen ze in boekvorm in de bundel: Wie ben ik? Het is een vraag die wij ons moeten stellen, ons leven lang: wie ben ik? We geven vaak drie antwoorden. Ons eerste antwoord is: ik ben wat ik doe. Ik ben student, schilder, huisvrouw, docent. Hieraan ontleen je dan een bepaalde identiteit. Je kunt ook zeggen: ik ben wat anderen over me zeggen. Wat anderen over ons zeggen maakt veel indruk. Een afkeurend woord over wie jij bent, maakt veel stuk. Een negatieve beoordeling blijft lang haken. Je kunt ook zeggen: ik ben wat ik heb. Heb je veel dan stel  je ook veel voor. Een mooie auto, een groot huis, goede gezondheid. Nouwen zegt hierover dat je leven dan zomaar als een jojo op en neer gaat. Het gaat goed wanneer ik veel kan en heb en wanneer anderen lovend over mij spreken. Maar wat gebeurt er als dat alles wegvalt? Wie ben je dan? Wat blijft er van je over als je niet meer zoveel kan, hebt? Voor een antwoord wijst Nouwen in zijn eerste preek van deze bundel naar Jezus. Voordat Jezus in de woestijn onder vuur genomen wordt door de tegenstander heeft Hij een stem uit de hemel gehoord. Een stem die zegt: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde in wie Ik een welbehagen heb. Dat is wie U bent. Dat is wie ik ben. Gij zijt mijn geliefde dochter, mijn geliefd kind. Aan die stem hield Jezus zich vast in alle situaties van zijn leven. Sommigen riepen hosanna, anderen kruisig Hem Hem maar Jezus hield vast aan de stem van God. Die stem mogen wij ook leren horen in ons leven. Dat is een hele kunst hoor. Het is geen goedkoop evangelie en geen makkelijke opdracht. Het is een zoeken naar een diepere laag. Maar wel een antwoord dat rust geeft en zegen. Elke keer als jij op het punt staat om bitter te worden, jaloers te zijn, uit te halen, u afgewezen te voelen, zeg dan tegen uzelf: Ik ben een geliefde dochter of zoon van God.

Ik wens u en jou een fijne week onder de zegen van de Heer.

Ds. Wouter