Aardbeieeeeennnn, 1 euro voor een bakkie! We lopen op de markt in Den Bosch. De beste man moet ze kwijt. De wind trekt immers aan en voor de komende nacht geeft de weervrouw nachtvorst aan. Ik koop een paar kaki’s en en laat de zomerkoninkjes bij de luidruchtige marktkoopman en even later zitten we op de Parade om iets te nuttigen onder de bescherming van de mooie Sint Jan. Binnen zijn ze vast al bezig met het opbouwen van de immense kerststal met historische stallen en huizen. Het is zeker de moeite waard om vanaf half december nog eens terug te komen.

In de avond hebben we een gezellig en geanimeerd gesprek met wat Brabanders. Eén van ons brengt in dat de mensen tegenwoordig ingedeeld worden in kleuren, het zogenaamde DISC-model. Aan de hand van je temperament en persoonlijkheidskenmerken kun je iemand verbinden aan een kleur. Dit kan helpend zijn om jezelf wat beter in te schatten, maar ook jouw collega, familielid of vriend. Er zijn vier basiskleuren: rood, blauw, groen en geel. Iemand valt in de categorie Rood wanneer hij of zij dominant is. Zo iemand is zelfverzekerd, gaat gerust voor iemand anders staan en is assertief. Een ‘rooie’ stelt vooral ‘wat-vragen’ en is niet bang om risico te nemen. Op internet wordt de huidige president van Amerika als voorbeeld genoemd, maar ook Geert Wilders.

Bij Blauw hoort het woord consciëntieus/nauwgezet. Dat zijn betrouwbare, zorgvuldige, kritische mensen die weloverwogen beslissingen nemen. Ze analyseren en gaan niet over één nacht ijs. In contact komen zij bedachtzaam over en ze stellen dikwijls ‘waarom-vragen’. Overval hen niet met een plotseling besluit. Een mooi voorbeeld van iemand die zich ‘blauw’ gedraagt is Peter R. de Vries. En dan hebben we de kleur Groen. Mensen die als ‘groen’ worden aangemerkt, zijn voor alles stabiel. Een ‘groene’ wekt vertrouwen en je deelt makkelijk jouw zorgen of geheimen met zo iemand. Ze hebben een warme en kalme manier van doen. Bij deze personen moet je niet teveel van de hak op de tak springen en het kan van belang zijn om ook te luisteren naar wat de groene persoon tegen jou te zeggen heeft. Iemand die zich vooral in het groene vlak begeeft, want het is nooit absoluut, stelt veelal ‘hoe-vragen’. Hij moet wel oppassen dat hij zichzelf niet helemaal wegcijfert. Een sprekend voorbeeld hier is Yvonne Yasper. Tenminste, zoals we haar kennen van ‘Boer zoekt vrouw’. Tenslotte hebben we nog de kleur geel. Bij deze kleur hoort het woord interactief. Je hoort ze vaak al van ver: enthousiast en energiek, liever pratend en kletsend dan luisterend, lachend en bezwaren wegwuivend. Ze houden van gezelligheid en kunnen er slecht tegen als ze het gevoel hebben niet mee te tellen. Volgens kenners gedraagt Katja Schuurman zich als een exponent van de kleur geel. Ik hoop dat u door het bovenstaande niet van kleur verschiet.

Zondagmorgen was ik in de St. Nicolaasbasiliek in IJsselstein voor een viering bij het afscheid van pastoraal werker Hans Oldenhof. Hans is negentien jaar werkzaam geweest binnen de Parochie van de H. Drie-eenheid in onze omgeving. Ik heb Hans leren kennen als een bewogen man met aandacht voor minderheidsgroepen. Samen hebben we contacten gezocht met de Marokkaanse gemeenschap in Lopik. Het was een mooie viering met een persoonlijk getuigenis van Hans. Per 1 november gaat hij samen met zijn gezin wonen en werken in Gelderland. Alle goeds en zegen op het goede werk!

Ik sluit graag af met een woord van Jezus geschreven in het Evangelie van Matteüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden

zoek en je zult vinden

klop en er zal voor je worden opengedaan.

Heb een goede week onder de zegen van de Heer.

ds. Wouter