De komende tijd mag ik veel kerkdiensten leiden. Deze week zowel een rouwdienst als een trouwdienst. Daarnaast mag ik ook veel ‘gewone’ erediensten voorbereiden en leiden. Dat is de kern van mijn roeping en dat doe ik graag. Soms drukt het wel wat zwaar op me en zie ik er tegenop. Dan moet ik weer tegen mezelf zeggen dat het niet mijn werk en kerk is, maar die van de Heer. Dat geeft wat ontspanning, maar helpt niet altijd. Vanmorgen werd ik wel bemoedigd door een redactioneel stuk in de krant over een toespraak die de paus afgelopen vrijdag hield op een congres van de katholieke bijbelfederatie. Hij stelde daar dat de Schrift ‘het beste vaccin is tegen geslotenheid en zelfbehoud omdat het Gods woord is en niet het onze’. Mensen praten vaak over zichzelf. Praten de ander naar de mond of praten elkaar na. Maar het woord van God komt van God is anders. Soms onbegrijpelijk, dan weer verrassend en ontwapenend. Het is goed om er ruimte voor te hebben. Even stil te worden en te ontvangen. De Schrift brengt Gods adem in de wereld en brengt volgens Franciscus de warmte van de Heer in het hart van mensen. Dat is mooi gezegd. Gods adem over ons leven zodat er nieuw inzicht en fris leven ontspringt. Hoogleraar Dick Tieleman, aan wie ik warme herinneringen heb, kon zo mooi vertellen dat het belangrijk is om niet ‘over’ God te spreken maar ‘van’ God. Dan komt het dichtbij. Dan gaat het raken en wordt het hart verwarmt. De Paus gaf afgelopen weekend daar nog een mooie aanvulling op door te stellen dat ‘de prediking geen retorische handigheid is. Het is het delen van het goddelijk Woord dat het hart van de prediker heeft geraakt’. Dus daar begint het telkens weer. Eerst moet jezelf geraakt worden, dan kun je doorgeven en delen.

Het is bijna mei.Voor wie er oog voor heeft, is een rijk scala aan kleuren groen te zien. Maar ook de witte en roze bloesem zijn oogstrelend. De geuren hangen in de lucht en de temperatuur kan mild zijn. De levendigheid krijgt je zomaar te pakken en mensen leven op van al het schoon in de natuur. In onze streek is de natuur dichtbij. Wie een eindje gaat wandelen of fietsen, kan genieten van al het moois. Voor wie dat niet meer lukt, is misschien wat van de schoonheid van de schepping te zien in een bos bloemen of een plant in de tuin. In mei leggen alle vogels een ei! Dat klopt niet geheel, want in april zag ik al een jonge merel in de tuin en een eend met een heel stel jonge eendje. Maar het rijmt wel en veel vogels zullen zich houden aan dit gezegde.

In de katholieke traditie is mei de Mariamaand, ook wel ‘zalige maand’ genoemd. In talrijke kerken en in de openlucht wordt Maria geëerd. Eens maakte ik daar iets van mee in Elshout. Ik had me voorgenomen om die zomer enkele wat langere wandelingen langs ‘heilige plaatsen’ te maken. De eerste tocht was er één van ruim zestien kilometer. Dat was in mijn beleving best veel. Ik startte vroeg in het plaatsje Heusden en liep op die mooie meidag verder richting het zuiden. Na wat omzwervingen en prachtige vergezichten kwam ik in het plaatsje Elshout. Ik liep eerst naar de Mariakapel aan de Kapelstraat. In de meimaand komen hier jaarlijks duizenden pelgrims naar de Onze Lieve Vrouw van Elshout. Het is een heilige plaats omdat Maria op de Gaarsweide was verschenen aan een dorstige boer. Aan hem zou door Maria drinkwater zijn aangeboden. Vanaf die tijd is de pelgrimage op gang gekomen en zijn er speciale vieringen. Ik zit een poosje op het bankje voor de kapel die rijk versierd is met kleurrijke bloemen. Het is er stil. Een vogel fluit en in de verte zijn geluiden van het verkeer. Wat een rijkdom daar zo maar even te zitten en te mijmeren over een verschijning van Maria. Hoe zal het verhaal verteld zijn? Wat heeft het met de boer gedaan en met de mensen uit het kleine dorp? Daarna kijk ik nog even in de neogotische kerk van St. Jan de Evangelist om vervolgens weer door te wandelen door de weilanden en de bossen weer richting de oude vestingstad Heusden aan de Bergsche Maas.

Graag geef ik nog de volgende bijbelwoorden mee.

De hemel verhaalt van Gods majesteit,

het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

de dag zegt het voort aan de dag die komt,

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.       Psalm 19: 1-3

Ik wens u en jou een fijne week onder de zegen van de Heer.

Ds. Wouter