Sommige mensen wonen in een prachtig huis met een ruime tuin en geen last van de buren. Anderen wonen in een rij of veertien hoog in stedelijk gebied. Op alle plekken kun je gelukkig zijn. Geluk zit van binnen. Waar je ook woont in ons land, de natuur is van ons allemaal. Daar was ik me nog weer eens extra van bewust in het afgelopen weekend. We hadden geweldig weer en fietsten vanaf ons huis naar de Reeuwijkse plassen. Dit zou je kunnen omschrijven als een uitbundige vogel- en bloemenwereld in een oer-Hollands veenlandschap. De Reeuwijkse plassen zijn dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Ze zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. De plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm, waarin de vroegere verkaveling van de veengronden uit de tijd van de ‘Grote Ontginning’ nog valt te herkennen. Hier dacht ik: de natuur is van ons allemaal. Dat is helemaal waar. We zagen dan ook mensen op de fiets, wandelend, op een scootmobiel of in een rolstoel. Allemaal even eruit om te genieten van geuren, kleuren en geluiden. Opnieuw ervoer ik dat we wonen in een prachtig land met vele mogelijkheden en ruimte voor de natuur. Zeker voor fietsers is goed gezorgd. Van de Reeuwijkse plassen gingen we naar Driebruggen. Dit is ook een schattig dorp met veel waterwegen en uitbundig bloeiende Hortensias en waterlelies. Even later waren we in Hekendorp. Dit is maar een klein plaatsje in de provincie Utrecht, maar het telt wel elf rijksmonumenten. Eén daarvan is het Hervormde kerkje met de naam ‘God is liefde’. Dat is nog eens een mooie missionaire naam voor een kerk. Even later dronken we wat in het oude rechtsgebouw met uitzicht op vrouwe Justitia. Volgens de historie werd hier Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem de vijfde op 28 juni 1787 aangehouden. Zij was op reis naar Den Haag om de Staten van Holland te bewegen haar verdreven echtgenoot naar Den Haag terug te laten keren. Om dit te voorkomen hielden Patriotten uit Gouda haar tegen. Dit was dan weer direct de aanleiding tot een volgend conflict. Andere bronnen melden dat de aanhouding plaatsvond bij Bonrepas aan de weg langs het riviertje de Vlist. Hoe dan ook, onze omgeving is niet alleen rijk aan natuur, maar ook aan Vaderlandse geschiedenis. Wat weet ik er eigenlijk weinig van. Maar op de fiets kom je het allemaal tegen. Dat kan natuurlijk ook op internet, maar dat is lang zo leuk niet.

Tijdens de studiedagen op Hydepark lazen en bespraken we in een kleine groep ook teksten van Dag Hammerskjöld. Hij was een Zweedse diplomaat en VN-secretaris-generaal van de VN.. In 1961 kwam hij bij een vliegtuigongeluk om het leven. Hij was toen 56 jaar. Hij was een alleenstaande man en na zijn dood vond men dagboekaantekeningen van hem. Deze teksten getuigen van een geestelijke zoektocht. De teksten geven blijk van een diepe worsteling om te leven volgens zijn diepste overtuigingen. Hij nam zijn verantwoordelijke taak die hij had als secretaris van de Verenigde Naties zeer serieus en bracht zijn leven onder de aandacht van de Schepper. Zo ging hij zoekend en biddend zijn weg. Zijn nalatenschap is verschenen in het boek Merkstenen. Ik sluit graag af met een gebed uit zijn nalatenschap en wens u allen een mooie week onder de zegen van de Heer.    ds. Wouter

Volgende blog verschijnt op maandag 15 juli

Gij die boven ons bent,

Gij die één van ons bent

Gij die bent-

Ook in ons,

Mogen allen U zien – ook in mij 

Moge ik Uw weg bereiden,

Moge ik dan

dankbaar zijn

Voor alles wat mij ten deel valt. 

Moge ik dan niet vergeten

De nood van anderen. 

Bewaar mij in Uw liefde

Zoals Gij wilt dat allen

In Uw liefde blijven.

Moge alles in mijn wezen

U tot eer zijn,

En moge ik nooit wanhopen.

Want ik ben in Uw hand

En in U is alle kracht en goedheid. Amen.