Afgelopen week kreeg ik een kaartje met op de voorzijde een klavertje vier en daarbij de wens: heel veel geluk. Dat is weer eens wat anders dan: de Heer is bij je en wees niet bang. Geluk! Wie wil het niet hebben? En wie kan er zonder? Zonder geluk vaart niemand wel! Maar wat is dat eigenlijk…..geluk? Is dat, geen pech hebben? Heeft het te maken met gevoel of dingen hebben.  Ik prijs mij gelukkig en wij zijn dankbaar met zoveel lieve mensen om ons heen. De vele kaarten waarop mensen schrijven dat ze aan ons denken en voor ons bidden. Je kan het bijna voelen. Dat is wel geluk hebben hoor!

Heel veel geluk! Veelvuldig is op televisie te zien de Nederlandse neuropsycholoog professor Erik Scherder. Hij wordt moe noch mat uit te leggen hoe het brein werkt. In een voor mij veel te moeilijke taal vertelde hij onlangs in het programma University hoe het komt dat een mens geluk ervaart. Het komt volgens de prof uit bepaalde delen van onze hersenen. Hij gaf een ingewikkelde maar interessante verklaring van het verschijnsel geluk. In dat programma kwam ook een vrouwelijk ‘geluks-professor’ aan het woord. Zij benaderde hetzelfde thema op een andere wijze. Het sprak me aan toen ze vertelde dat er minstens twee factoren zijn waardoor mensen de meest intense gelukservaring beleven. In de eerste plaats noemde ze ‘count your blessings’. Dat is mooi. Tel je zegeningen. Is daar ook niet een lied over dat we in de kerk wel eens zingen? “Tel je zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen en je ziet Gods liefde dan door alles heen.” En ik geloof dat het helemaal waar is. Wij zijn geneigd om te benoemen wat ons ontbreekt en wat we niet (meer) kunnen. Ik heb daar ook een handje van. Dat ik op dit moment niet gewoon mijn werk kan doen, frustreert me en maakt me verdrietig. Maar het beter om te zien wat ik wel weer kan en wat steeds beter gaat. Maar daar is wel een verandering in het denken voor nodig. Verder noemde de ‘geluks-professor’ dat de ervaring van geluk sterk aanwezig is wanneer je iets voor iemand anders doet. Dat is ook mijn ervaring. Het geeft je een goed gevoel, het maakt je gelukkig als je zonder bijbedoelingen iets aan een ander geeft of voor iemand anders doet. Je maakt de ander blij en het geluksgevoel glipt door een achterdeur bij jezelf naar binnen.

Heel veel geluk! Van de Belgische psychiater Dirk de Wachter, die ook hoogleraar is aan de KU te Leuven, verscheen onlangs een nieuw meesterwerk. De titel van het boek is ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. Misschien niet een wervende titel, maar ik ga het boek wel bestellen. In het programma Buitenhof vertelde hij over de hoofdlijnen van zijn boek. Het sprak me zeer aan. De Wachter stelt dat ongelukkigheid bij het leven hoort. De lastigheden van het leven vormen niet een nadeel, maar een toegangspoort tot liefde en vriendschap. Ik vind dit zo mooi en waar. We leven in een tijd dat we allemaal moeten overlopen van geluk. Op Instagram en Facebook tonen we hoe gelukkig we gisteren en vandaag wel niet zijn. Mensen verschijnen met een onwaarschijnlijk grote glimlach en op z’n kerstbest, maar ondertussen zijn de wachtlijsten bij de psychiater opgelopen tot ongekende hoogte. De Wachter stelt dat geluk een overdreven obsessie is geworden. Hoe komt het toch dat mensen het blijkbaar lastig vinden om de verdrietige dingen te delen en kwetsbaar te zijn? Dan zien we elkaar past echt. Dan vallen maskers af en wordt de ziel zichtbaar. Pas dan kun je in de ongelukkigheid een diepe verbondenheid en hoop ervaren. Daar moet natuurlijk wel een vertrouwde band zijn en echte aandacht voor elkaar. Maar het kan wel en het is heilzaam om de ongelukkige dingen in je leven waaraan je lijdt te delen. Mensen zijn immers ‘tekortige’ wezens. Een mens is niet één en al geluk. Dat zou ook niet al te best zijn. Laat de kleinzielige ‘ikkigheid’ los. Deze verengt ons bestaan immers tot het altijd hongerige ego waardoor het leven gaat verkruimelen tot losse stukjes ‘geluk’. Zoek de verbinding in kwetsbaarheid en eerlijkheid. Laat gerust zien dat het leven vaak lastig is.

Heel veel geluk! Jezus doet in de Bergrede ook wel bijzondere uitspraken over geluk. Hij zegt: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden én gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien, én Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel” Dat staat wel haaks op onze maatschappij. Het is of Hij zegt dat juist in de kwetsbaarheid van het leven het geluk te vinden is omdat het dan verder gaat dan het buitenkantje.

Heel veel geluk! Komende dinsdagavond ben ik in het Erasmus voor een CT-scan. Vrijdag volgt de uitslag. Wij hopen op een gunstige uitslag zodat er een operatie kan volgen. Volgende week hoop ik u meer te kunnen vertellen. En wanneer het ongelukkigheid is, zal ik het wel delen omdat we hier een toegangspoort tot vriendschap en liefde mogen ervaren.

Ik sluit graag af met een paar woorden uit een lied dat te vinden is in de bundel Opwekking onder nummer 378.

Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.

 

Ik zal Christus’ licht ontsteken,

als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,

waar je hart naar heeft verlangd.

Heb een goede week onder de zegen van de Heer.

Ds. Wouter