Vandaag is het ‘Blue Monday’. Deze derde maandag van januari zo genoemd omdat het de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn. En dat al vijftien jaar lang. Zou het geen tijd worden om iets anders te bedenken? Maar waarom zou je nu juist op deze maandag het meest depri zijn? De bedenker van Blue Monday zegt dat mensen tot de conclusie komen dat de goede voornemens niet gelukt zijn, er weinig daglicht is, je bankrekening geplunderd (door jezelf of door fraude) en je januarisalaris nog niet binnen is; de zomervakantie nog ver weg, bovendien zo wordt gezegd: alles blijft hetzelfde.

Ik vind het maar wat somber. In de kerk noemen we deze periode de tijd van Epifanie, de verschijning van de Heer. En van Paulus leren we ‘Wees altijd verheugd’ en ‘Dank God onder alle omstandigheden’. Bedenker van Blue Monday, Cliff Arnall, berekende overigens ook de mooiste dag van het jaar. Die valt volgens hem rond 25 juni. Maar goed, het sombere daarvan is, dat 25 juni nog ver weg is.

Blue Monday of niet, je kan ook proberen om er een mooie dag van te maken. De dagen worden al langer en de zon schijnt. Misschien kan je er een positieve dag van maken door het leven te vieren: neem tijd voor een kopje thee of koffie, maak een wandeling, kort of lang en draag mooie kleding. Misschien kun je ook iets voor iemand anders doen of betekenen dat zal je vast op minder sombere gedachten brengen. Misschien kun je dan als je naar bed gaat bij jezelf denken: het was een mooie maandag.

Aanstaande zondagmorgen hoop ik weer voor te gaan in de kerkdienst. De liturgie heb ik al gemaakt en ik zie er naar uit om weer in het midden van onze gemeente te mogen staan. We lezen volgens het rooster een deel van het Evangelie volgens Matteüs 4. Het gaat over het begin van Jezus’ verkondiging. Het roept mensen op tot inkeer en zegt erbij dat het Koninkrijk van God dichtbij is. Wat zou dat kunnen betekenen? En wanneer Hij dan langs het meer loopt, ontmoet Hij enkele vissers. Jezus roept ze en ze volgen. Wat me nu opvalt, is dat ze meteen stoppen met hun werk en met Jezus meegaan. Hoe zou dat met ons zijn? We hebben altijd nog wel wat anders te doen en stellen ‘inkeer’ en ‘volgen’ het liefst nog even uit. Zondagmorgen hoop ik hier verder op in te gaan en er samen met u over na te denken. De avonddienst is een speciale Jeugddienst. Daarvoor komt collega Visser uit Ermelo. Hartelijk welkom in de erediensten!

Afgelopen week was ik weer een paar dagen voor behandeling in Duitsland. Het is zeer goed gegaan en tot nu toe nog geen heftige klachten na de chemo. Ik hoop en bid dat dit zo blijft. Wanneer ik in hetzelfde tijdsschema blijf zitten, kan ik met enige regelmaat een dienst doen en een bezoekje. Het lijkt me fijn om u weer van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten en te spreken.

Ik sluit graag af met de volgende spreuk:

Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk.

Heb een goede week onder de zegen van de Heer.

ds. Wouter