Vandaag is voor mij weer een bijzondere dag. Voor het eerst sinds lange tijd mocht en kon ik een begrafenis leiden. Ik heb het als heel waardevol en kostbaar ervaren. Veel emotie maar ook troost vonden we in de goede woorden die gezongen en gezegd werden. Het was een dienst met alleen het gezin van het overleden gemeentelid. Dat is zo anders, maar ook zo intiem en vertrouwd. In dit gezin is de laatste maanden veel gebeurd. Een paar weken geleden stierf oudste kleindochter Anne aan een vreselijke ziekte. Twee sterke vrouwen uit een gezin ontvielen ons. Hoe moet je dan weer verder?

De boodschap van Hemelvaart kan ons helpen. De volgelingen van Jezus die verdrietig omhoog bleven staren, kregen van een engel de opdracht om weer terug te gaan naar de stad. Dat deden ze, met pijn in het hart vanwege de scheiding, maar ook met nieuwe moed en kracht vanwege de belofte. Ze zouden niet alleen blijven. De Geest komt. De Geest die ook Trooster wordt genoemd.

Deze week geen grappige of informatieve blog. Opnieuw zitten wij ook weer in de zorgen om onze oudste dochter Laura. Begin dit jaar onderging ze een grote buikoperatie. Het herstel duurde best lang en een paar weken terug kreeg ze een MRI. Op de beelden zagen ze iets in haar borst. Na verder onderzoek en een punctie blijkt dat ze borstkanker heeft. De uitslag kwam vorige week. We voelen ons leeg en zijn vol verwarring. Wat opkomt zijn de eenzame vragen naar eindig geluk. Er zijn boze dromen die op komen dagen en de toekomst vervagen.

Stilte rest.

Stilte waar geen gepaste woorden te formuleren zijn. Veelzeggende stilte. Nu is er een tijd van bezinning en moeten Laura en Sabine keuzes maken. Daarna volgt de operatie en de nabehandeling. Opnieuw zoeken we troost bij elkaar en bij goede woorden uit de Schrift en willen we ons niet laten leiden door negativiteit en ongeloof.

Gelukkig zijn er weer goede mensen

die mee kunnen leven en verdriet kunnen wegen.

 

Ik sluit af met een paar woorden uit het lied Maanlicht van Kinga Bán.

Daglicht, op de zon moet ik wachten,

aan een nieuw leven denken.

Ik moet sterk zijn, vol kracht.

Als het licht wordt, zal deze nacht herinnering zijn,

en begint een nieuwe dag.

Ik wens u een goede week

groet ds. Wouter