De afgelopen tijd ben ik in gedachten veel bezig geweest met een paar woorden uit het bijbelboek Deuteronomium 30. Daar staat dat God tegen het volk Israël heeft gezegd ‘Leven en dood houd Ik u voor…. kies dan het leven……..door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.’ Leven en dood liggen altijd dicht bij elkaar. Kies dan het leven! Daartoe roept God ons op. Niet de dood, maar het leven. En er staat bij hoe je dat kan doen, namelijk door God lief te hebben, Hem te gehoorzamen en toewijding aan Hem.

Kies dan het leven! Vorige week was een zeer moeilijke week voor mij. Ik werd erg ziek van de nieuwe chemobehandeling. De bijwerkingen terroriseerden mijn geest en mijn lichaam. Het licht ging totaal uit. Dit is geen leven, zo dacht ik.  En ik schrok van mijn eigen somberheid en donkere gedachten. Ik huilde veel en door mijn tranen heen was het moeilijk vooruitkijken. Ik verlangde naar rust en niet meer te hoeven strijden tegen de ziekte. Het donkere dal waarover het gaat in psalm 23 stond mij voor ogen. De psalm schreeuwde als het ware tegen mij: ‘al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed’. Dat God bij mij was, kon ik maar moeilijk ervaren en begrijpen. Daar zat ook een stuk pijn. Ik wilde het wel, maar kon er niet bij. Het leek ver weg en ik was vooral bezig met overleven. Waarom opnieuw zo tot op de bodem? Ik heb geen antwoord. Hoort het bij mijn levensweg? Na een week knapte ik weer wat op. Samen hebben we besloten dat ik deze kuur niet aankan en ook niet meer wil. Hier ligt een grens voor mij. Na overleg met mijn oncoloog hebben we besloten om een volgende week donderdag te starten met een andere, mildere kuur. Dan komt er weer wat rust en licht in mijn en ons leven. Blijkbaar moet ik telkens weer opnieuw leren om mij over te geven aan God en op Hem te vertrouwen, ook in het dal van duisternis.

Gelukkig beschik ik over een flink herstelvermogen. Dit is geen opschepperij, maar een genadegift. Soms verwarrend voor mijzelf en mijn omgeving. Het ene moment (week) zo diep en dan weer buiten in de zon, een stukje wandelen en op de fiets en zondagavond hoop ik zelfs de jeugddienst te leiden. Kies dan het leven! Dat wil ik ook graag. Op de momenten dat het gaat, wil ik er graag weer zijn. Toch voel ik ook wel hoe kwetsbaar ik ben. Kies dan het leven! Dat probeer ik te doen in alle eenvoud en met vallen en opstaan, door God lief te hebben, gehoorzaam te zijn en te leven in toewijding aan het Koninkrijk van God. In de aangehaalde psalm staat ook ‘Hij geeft mij nieuwe kracht… en zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’. Het gaat in psalm 23 van diepte naar hoogte, van duisternis naar licht. Zo gaat het ook in mijn leven en misschien herkent u het wel. Misschien heb jij ook wel de ervaring dat het zó donker kan zijn in je leven. Weet en ervaar opnieuw dat God er is. Ook als je het niet ziet. Hij is er wel, als de zon achter donkere wolken. Aan het kruis schreeuwde Jezus de diepe vraag naar de Godservaring de kosmos in: Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Daar voel ik verbinding en houvast. De diepe weg die Jezus ging is mij dan tot troost. En Hij mocht opstaan tot nieuw leven. Daar mag jij en u ook aan vasthouden. Kies dan het leven!

Ik sluit graag af met een mooi levensmotto. Een vriend stuurde het door.

De betekenis van je leven zit in het verschil dat je maakt in het leven van de ander.

Hartelijke groet

ds. Wouter