#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 02/03/2017
20:00

Categorieën Geen Categorieën


Als Jeugdraad vinden we het belangrijk om met medewerking van Ds. Wouter een aantal toerustingsavonden te organiseren m.b.t. geloofsopvoeding.
Het doel is om na de inleiding met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen m.b.t. geloven met kinderen en wat ouders, school en kerk hierin kunnen betekenen.
De cursussen bestaan uit drie avonden per leeftijdsgroep.

*1e  groep: ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar.

Hieronder de data van de eerste groep:
2 februari om 20.00 u.:        Bijeenkomst 1: “Bijbel en gezin”
Deelnemers nemen hun kinderbijbels/ boekjes mee die ze met hun kinderen lezen. We gaan in gesprek rondom vragen als: Welke droom heb je voor je kind en welke rol speelt het geloof daarin. Welke rol speelt geloof in jullie gezin.
16 februari om 20.00 u.:      Bijeenkomst 2: “Gebed in het gezin”
2 maart om 20.00 u.:           Bijeenkomst 3: “Feestdagen in het gezin”
Rituelen/ symbolen; neem voorwerpen mee die belangrijk zijn om vorm te geven aan het geloof.

*2e groep: ouders van kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar volgt in het najaar van 2017.

*3e groep: ouders van kinderen in de leeftijd van 12+ volgt in het voorjaar 2018

22 maart om 20.00 u.:        Bijeenkomst over seksualiteit en cyberpesten met medewerking van Gerard van Houwelingen.
Deze avond is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar; uiteraard  is iedereen die belangstelling heeft welkom.
Daar het cyberpesten veel voorkomt, zonder dat ouders hier weet van hebben, lijkt het ons belangrijk om deze avond te beleggen.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in het jeugdhonk van onze kerk.

Van harte welkom, Ds. Wouter, Dita, Lidy en Ruud