#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 06/07/2022
19:30

Categorieën Geen Categorieën


We zijn blij en dankbaar dat het beroepingsproces al zover gevorderd is dat we mogen uitkijken naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Eén van de randvoorwaarden is dat we een passende woonruimte moeten aanbieden aan de predikant en zijn gezin. Het College van Kerkrentmeesters heeft tijdens een extra kerkenraadsvergadering de plannen voor financiering van een woning gepresenteerd aan de kerkenraad. De afgelopen jaren heeft de Burgkerk flink gespaard waardoor de helft uit eigen middelen kan worden opgebracht. De andere helft willen we bij elkaar brengen door onder gunstige voorwaarden te lenen van onze leden. Vanavond, woensdag 6 juli, willen we u informeren over de plannen, graag uw vragen beantwoorden en staan we open voor suggesties en opmerkingen vanuit gemeente.
Van harte welkom, inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
We willen met elkaar de schouders zetten onder deze uitdaging en zorgen voor een goede huisvestiging voor onze predikant van de Brugkerk voor nu en in de toekomst.
Voor vragen / contact: Tjeerd Dijkstra: 06-52451737 of mail naar: kerkrentmeesters@brugkerklopik.nl.