#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 22/03/2022
19:30

Categorieën Geen Categorieën


Lectio Divina, de geestelijke lezing in de 40 dagen tijd

In de 40dagentijd, de periode ter voorbereiding op Pasen, hebben christenen extra aandacht voor bezinning, soberheid en spiritualiteit. De lectio Divina neemt spiritualiteit als uitgangspunt en biedt de mogelijkheid om stil te worden, in te keren, en de verbinding te zoeken met een tekst of een woord uit de Bijbel. Dit kan met de methode ‘Lectio divina’, vrij vertaald de geestelijke lezing.

Het uitgangspunt van deze methode is dat in een moment van meditatieve stilte, woorden vanuit de Bijbel zodanig tot ons genomen worden, alsof God persoonlijk tot ons spreekt. De Lectio Divina wil ons laten ervaren dat de Bijbelse woorden Gods woorden zijn, om daar met een open hart naar te luisteren, de woorden te overwegen en daar in stil gebed op te reageren.

Deze meditatieve bijeenkomst zal bestaan uit een viertal stappen die vooraf beginnen met een korte ontspanningsoefening.
1. In de eerste stap, de lezing, gaat het letterlijk om het luisteren naar een voorgelezen Bijbelgedeelte. Daarna wordt de tekst een tweede keer gelezen met de uitnodiging om je bewust te worden van woorden die je in het Bijbelgedeelte bijzonder raken. Positief omdat je er blij van wordt, of negatief, omdat ze je onrustig maken of waarschuwen.
2. Dat ene woord of die woorden die je raken zijn uitgangspunt voor de tweede stap: de meditatie. Hoe klinken die woorden? Welke gedachten en gevoelens wekken ze in me op? En wat gebeurt er als ik me bewust word van het feit dat het niet zomaar woorden zijn maar dat God die woorden tot me spreekt?
3. De derde fase is van het gebed. Je richt je in stilte tot God in een gesprek alsof je er met een goede vriend over praat.
4. De vierde fase is die van ontspanning. Daarin laat je alle beelden en gebeden los en rust je uit in de aanwezigheid van God.

In het moderamen en de kerkenraadsvergadering hebben we met elkaar een aantal Lectio lezingen gehouden. De geluiden zijn unaniem zeer positief, waarop we als kerkenraad besloten hebben deze Lectio Lezing ook weer aan te bieden in de 40 dagentijd en wel op vanavond, 22 maart om 19.30 uur, verzorgd door Jan Spier.

De avond vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wij zijn er als kerkenraad van overtuigd dat de Lectio Divina een mooi middel kan zijn om in de 40dagentijd de verdieping te vinden in het persoonlijk contact met onszelf en met God.

Jan Spier, voorzitter kerkenraad