#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 12/03/2016
Hele dag

Categorieën Geen Categorieën


Beste gemeenteleden
Zoals vele van jullie weten volgen Dita Frericks, Bep de Bruijn en ondergetekende de 4 jarige opleiding voor Contextueel Pastoraat. Wij zijn enorm enthousiast over deze opleiding, ook vanwege de persoonlijke ontwikkeling die we doormaken. Het belangrijkste is te leren over hoe God ons bedoeld heeft om tot volle wasdom te komen. Op 12 maart 2016 is de mogelijkheid om een studiedag mee te maken. Interesse? Neem dan contact op met één van ons of direct met st. Koinonia.

Verbinding als antwoord…
Dit jaar staan onze Open Dagen in het teken van de verbinding. Verbinding is een thema waar we de in het afgelopen jaar vaker over hebben kunnen horen en lezen. Een antwoord in een tijd waarin we veel vragen hebben. Hoe moeten we omgaan met het toenemende geweld in Europa? Wat doen we met de vluchtelingen? Hoe gaan we om met 35000 echtscheidingen per jaar? Wat is ons antwoord op een eeuw van kerkscheuringen en splitsingen?
Wat doen we met de gebroken familierelaties en hoe kunnen we een verbindende factor zijn in samengestelde gezinnen en families?
‘s Morgens is de aftrap voor Hans Groeneboer, oprichter van Stichting Koinonia en actief als contextueel therapeut, auteur en trainer in het bedrijfsleven. Hij staat stil bij het thema verbindend leiderschap. Ieder mens is geroepen om een verbindende leider te zijn. Welke thema’s helpen ons dan om in die verbinding te kunnen zijn? Hij zal ook stil staan bij verschillende belangrijke thema’s als:
Omgaan met conflicten en het conflict durven aangaan en jezelf durven zijn en blijven in de verbinding met de ander.
’s Middags gaan we workshops houden met verschillende thema’s die ook weer over verbinding gaan. Hoe kun je een verbindende leider zijn in je huwelijk, je gezin, je familie en hoe was Jezus een verbindende leider? Waar vinden we onze voorbeelden met wereldleiders die verbindend waren, wat kunnen we van hen leren? Hoe kun je verbindende grootouder zijn en het thema “de vrouw als verbindende leider”.

Kortom, een studiedag om nog lang over na te denken en uit te werken in een eigen gemeenschap, kerk en familie!

Als u gast wilt zijn kunt u zich aanmelden via de mail: receptie@koinonia.nl of telefonisch: 0183-638595 op ma- di- do- en vrijdagochtend tussen 9.00-12.00 uur.

De kosten van deze dag voor gasten zijn € 15,00 p.p.
Locatie: Op 12 maart in de “Evangelische Gemeente Jozua”, Sikkelstraat 2, 3319 LJ Dordrecht

Groet, Jacoline Fierloos