#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 17/10/2019
00:00

Categorieën Geen Categorieën


Vandaag, donderdag 17 oktober is het Wereldarmoededag. Een jaarlijks terugkerende dag waarop we stilstaan bij hen die ook in Nederland te maken hebben met armoede en wat dat doet met hun leven. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft immers financiële problemen en als hier niet goed mee wordt omgegaan kan dit tot problemen leiden. Problematische schulden, een taboe wat doorbroken moet worden.
Ook de stichting Schuldhulpmaatje doet een duit in het zakje. In die week wordt de campagne “Samen hart voor mensen georganiseerd”. Een campagne om de problematiek van schulden onder de aandacht te brengen. In dat kader brengen we graag de stichting B(udget)O(ndersteuning)L(opikerwaard) onder uw en jouw aandacht.
De stichting is onderdeel van het eerdergenoemde SchuldHulpMaatje, een landelijk netwerk van lokale stichtingen. Doelstelling is de medemens te helpen die om wat voor reden dan ook in financiële problemen is geraakt, of hulp nodig heeft om daar niet in te geraken. De laatste jaren zien we dat dit een groeiend probleem is in Nederland.
De stichting Bol is een samenwerkingsverband van de diverse diaconieën, waaronder de Brugkerk, binnen gemeente Lopik. Ze werkt samen met en wordt gesteund door de gemeente Lopik. Met als basis Christelijke naastenliefde, wordt eenieder die aanklopt voor hulp, ongeacht wie hij of zij is of gelooft, geholpen. Dit gebeurt door Maatjes, een speciaal voor deze vorm van hulp getrainde vrijwilliger die zijn kennis ook up to date houdt door het volgen van vervolgcursussen. Hij of zij helpt met het op orde brengen van de financiën van de hulpvrager en biedt een luisterend oor. Maandelijks is er een overleg met Breed Sociaal Loket en andere organisaties op het gebied van armoede en schuldhulpverlening en met de gemeente.
Schulden of financiële problemen? Blijf er niet mee zitten. Er is een manier om er samen uit te komen. Neem eens een kijkje op de website www.stichtingbol.nu. Hulpvragen kunt u daar kwijt, u kunt ook bellen met 06-4398 9211. Verdere vragen over de stichting zelf kunt u stellen aan Cees Verweij (info@stichtingbol.nu, 06-42695618).
Op diverse plekken in de Lopikerwaard en in ieder geval bij de gemeente Lopik vindt u folders van onze stichting. Kijk ook eens op de site www.samenhartvoormensen.nl voor de actie Samen hart voor mensen.

Namens Stichting BOL, Bep Oudshoorn